โทร
Regus

น่าเชื่อถือมากที่สุด
น่าเชื่อถือมากที่สุด
คุ้มค่ามากที่สุด
คุ้มค่ามากที่สุด

{{CentreName}}

{{CentreAddress}}

{{SortDistanceText}} ภาพรวมของศูนย์
ราคา: {{Price}}
เลือกแสดงรายละเอียด
เลือก
ที่เลือกไว้
ดูคำอธิบายทั้งหมด
ซ่อนคำอธิบายทั้งหมด
ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ; การสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องคดีแบบกลุ่ม: ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ในลักษณะหนึ่งจะได้รับการตัดสินชี้ขาดด้วยอนุญาโตตุลาการที่มีข้อผูกพันซึ่งดำเนินการโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการอเมริกา (American Arbitration Association) ที่สอดคล้องกับหลักของการอนุญาโตตุลาการด้านการค้า (ดูรายละเอียดได้ที่ www.adr.org) เว้นเสียแต่ว่าคุณหรือผู้ให้บริการอาจยืนกรานต่อข้อเรียกร้องในศาลคดีมโนสาเร่ และลูกค้าตลอดจนผู้ให้บริการอาจยื่นขอให้มีการดำเนินคดีในชั้นศาลเพื่อสั่งย้ายคุณออกหรือป้องกันไม่ให้มีการสั่งย้ายคุณออกจากศูนย์ หากคุณไม่ย้ายออกเมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจเป็นสิทธิ์ขาดในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีความ การนำไปใช้ การบังคับใช้ หรือการก่อให้เกิดข้อตกลงนี้ อนุญาโตตุลาการจะไม่ใช้การอนุญาโตตุลาการในลักษณะของการฟ้องร้องคดีในนามกลุ่มบุคคลหรือโดยผู้แทน ลูกค้าและผู้ให้บริการรับทราบว่าข้อตกลงนี้เป็นธุรกรรมในการพาณิชย์ระหว่างรัฐซึ่งควบคุมโดยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act) ลูกค้าและผู้ให้บริการยินยอมที่จะสละสิทธิ์ใดๆ ในการดำเนินการต่อข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ทั้งในลักษณะการฟ้องร้องคดีในนามกลุ่มบุคคล โดยคณะเอกชนในนามของสาธารณชน หรือโดยผู้แทนก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เราไม่สามารถเริ่มให้บริการจัดการจดหมายและที่อยู่ทางธุรกิจได้จนกว่าจะมีการส่งมอบเอกสารแสดงตัวตนที่จำเป็น true true True

1. กำหนดแผนตามความต้องการของคุณ

เลือกแผนของคุณ

 • ที่อยู่ติดต่อแบบมืออาชีพ

  ตั้งแต่ ฿1,030 ต่อเดือน

 • สำนักงานเสมือน

  ตั้งแต่ ฿2,350 ต่อเดือน

 • สำนักงานเสมือนจริงพลัส

  ตั้งแต่ ฿3,580 ต่อเดือน

ตั้งแต่ ฿1,030 ต่อเดือน

ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

บริการจัดการจดหมาย

สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองทางธุรกิจได้อย่างไม่จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจและพนักงานต้อนรับที่คอยให้บริการตลอดเวลา

ต้องการห้องรับรองทางธุรกิจหรือไม่
เลือก สำนักงานเสมือน หรือ สำนักงานเสมือนจริงพลัส

สิทธิ์ในการเข้าใช้สำนักงานส่วนตัว (หรือพื้นที่ Co-working) 5 วันต่อเดือน

ต้องการสำนักงานส่วนตัวหรือพื้นที่ Co-working หรือไม่
เลือก สำนักงานเสมือนจริงพลัส

ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

บริการจัดการจดหมาย

สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองทางธุรกิจได้อย่างไม่จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจและพนักงานต้อนรับที่คอยให้บริการตลอดเวลา

สิทธิ์ในการเข้าใช้สำนักงานส่วนตัว (หรือพื้นที่ Co-working) 5 วันต่อเดือน

ต้องการห้องรับรองทางธุรกิจหรือไม่
เลือก สำนักงานเสมือน หรือ สำนักงานเสมือนจริงพลัส
ต้องการสำนักงานส่วนตัวหรือพื้นที่ Co-working หรือไม่
เลือก สำนักงานเสมือนจริงพลัส

ภาพรวม:

แผนที่อยู่ระดับมืออาชีพของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่ธุรกิจของตนเองหรือต้องการขยายพื้นที่ทำงานของตนเองในเมืองหรือประเทศอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ของคุณ:

 • ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ
 • ใช้ที่อยู่ดังกล่าวบนเอกสารของบริษัทคุณทุกฉบับ ตั้งแต่นามบัตรไปจนถึงการแสดงรายการใน Google/เว็บ
 • เราจะจัดการกับจดหมายของคุณที่ส่งเข้ามาและให้บริการส่งต่อหรือสแกนจดหมาย (มีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย)
 • จัดการบัญชีของคุณ ตลอดจนจองห้องประชุมและสำนักงานให้เช่ารายวันใน 3000 สาขาทั่วโลกผ่านแอพของเรา

ตั้งแต่ ฿2,350 ต่อเดือน

ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

บริการจัดการจดหมาย

สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองทางธุรกิจได้อย่างไม่จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจและพนักงานต้อนรับที่คอยให้บริการตลอดเวลา

ต้องการห้องรับรองทางธุรกิจหรือไม่
เลือก สำนักงานเสมือน หรือ สำนักงานเสมือนจริงพลัส

สิทธิ์ในการเข้าใช้สำนักงานส่วนตัว (หรือพื้นที่ Co-working) 5 วันต่อเดือน

ต้องการสำนักงานส่วนตัวหรือพื้นที่ Co-working หรือไม่
เลือก สำนักงานเสมือนจริงพลัส

ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

บริการจัดการจดหมาย

สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองทางธุรกิจได้อย่างไม่จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจและพนักงานต้อนรับที่คอยให้บริการตลอดเวลา

สิทธิ์ในการเข้าใช้สำนักงานส่วนตัว (หรือพื้นที่ Co-working) 5 วันต่อเดือน

ต้องการห้องรับรองทางธุรกิจหรือไม่
เลือก สำนักงานเสมือน หรือ สำนักงานเสมือนจริงพลัส
ต้องการสำนักงานส่วนตัวหรือพื้นที่ Co-working หรือไม่
เลือก สำนักงานเสมือนจริงพลัส

ภาพรวม:

แผนสำนักงานเสมือนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเรา และเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่ทำงานแบบมืออาชีพ ซึ่งจะรวมบริการที่อยู่ทางธุรกิจและบริการโทรศัพท์ที่ครอบคลุมไว้ด้วย

สิทธิประโยชน์ของคุณ:

 • ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ
 • ใช้ที่อยู่ดังกล่าวบนเอกสารของบริษัทคุณทุกฉบับ ตั้งแต่นามบัตรไปจนถึงการแสดงรายการใน Google/เว็บ
 • เราจะจัดการกับจดหมายของคุณที่ส่งเข้ามาและให้บริการส่งต่อหรือสแกนจดหมาย (มีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย)
 • หมายเลขโทรศัพท์ในพื้นที่และพนักงานต้อนรับระดับมืออาชีพที่พร้อมให้บริการรับสายในนามบริษัทของคุณตลอดเวลา
 • สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองทางธุรกิจเพื่อพบปะผู้คนหรือทำงานเป็นระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงด้วยบรรยากาศแบบมืออาชีพใน 3000 สาขาทั่วโลก
 • จัดการบัญชีของคุณ ตลอดจนจองห้องประชุมและสำนักงานให้เช่ารายวันใน 3000 สาขาทั่วโลกผ่านแอพของเรา

ตั้งแต่ ฿3,580 ต่อเดือน

ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

บริการจัดการจดหมาย

สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองทางธุรกิจได้อย่างไม่จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจและพนักงานต้อนรับที่คอยให้บริการตลอดเวลา

ต้องการห้องรับรองทางธุรกิจหรือไม่
เลือก สำนักงานเสมือน หรือ สำนักงานเสมือนจริงพลัส

สิทธิ์ในการเข้าใช้สำนักงานส่วนตัว (หรือพื้นที่ Co-working) 5 วันต่อเดือน

ต้องการสำนักงานส่วนตัวหรือพื้นที่ Co-working หรือไม่
เลือก สำนักงานเสมือนจริงพลัส

ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

บริการจัดการจดหมาย

สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองทางธุรกิจได้อย่างไม่จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจและพนักงานต้อนรับที่คอยให้บริการตลอดเวลา

สิทธิ์ในการเข้าใช้สำนักงานส่วนตัว (หรือพื้นที่ Co-working) 5 วันต่อเดือน

ต้องการห้องรับรองทางธุรกิจหรือไม่
เลือก สำนักงานเสมือน หรือ สำนักงานเสมือนจริงพลัส
ต้องการสำนักงานส่วนตัวหรือพื้นที่ Co-working หรือไม่
เลือก สำนักงานเสมือนจริงพลัส

ภาพรวม:

แผนสำนักงานเสมือน Plus ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการใช้สำนักงานส่วนตัวในการทำงาน พบปะลูกค้า หรือจัดสัมภาษณ์เป็นประจำ แต่ยังไม่พร้อมสำหรับการใช้สำนักงานหรือ Co-working แบบเต็มเวลา

สิทธิประโยชน์ของคุณ:

 • ที่อยู่ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ
 • ใช้ที่อยู่ดังกล่าวบนเอกสารของบริษัทคุณทุกฉบับ ตั้งแต่นามบัตรไปจนถึงการแสดงรายการใน Google/เว็บ
 • เราจะจัดการกับจดหมายของคุณที่ส่งเข้ามาและให้บริการส่งต่อหรือสแกนจดหมาย (มีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย)
 • หมายเลขโทรศัพท์ในพื้นที่และพนักงานต้อนรับระดับมืออาชีพที่พร้อมให้บริการรับสายในนามบริษัทของคุณตลอดเวลา
 • สิทธิ์ในการเข้าใช้ห้องรับรองทางธุรกิจเพื่อพบปะผู้คนหรือทำงานเป็นระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงด้วยบรรยากาศแบบมืออาชีพใน 3000 สาขาทั่วโลก
 • สิทธิ์ในการเข้าใช้พื้นที่สำนักงานส่วนตัวในการทำงาน พบปะลูกค้า หรือจัดสัมภาษณ์ไม่เกิน 5 วันต่อเดือน
 • จัดการบัญชีของคุณ ตลอดจนจองห้องประชุมและสำนักงานให้เช่ารายวันใน 3000 สาขาทั่วโลกผ่านแอพของเรา
เลือกตัวเลือกแผนของคุณเพื่อดำเนินการต่อ เลือกและดำเนินการต่อ

คุณได้เลือก

สำนักงานเสมือน

ซ่อนข้อมูลสรุป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้คุณมีประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น นโยบายคุกกี้