สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Kirkland

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

5400 Carillon Point


สำนักงาน เริ่มต้น $15.80 - $21.70
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

11335 NE 122nd


สำนักงาน เริ่มต้น $13.30 - $18.20
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

Key Center


สำนักงาน เริ่มต้น $17.40 - $23.90
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

Skyline Tower


สำนักงาน เริ่มต้น $17.40 - $23.90
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

11900 N.E. 1st Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.80 - $21.70
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

2018 156th Ave NE


สำนักงาน เริ่มต้น $14.20 - $19.50
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

1400 112th Ave SE


สำนักงาน เริ่มต้น $14.20 - $19.50
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

1201 Second Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.50 - $30.90
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

600 Stewart Street


สำนักงาน เริ่มต้น $11.50 - $15.80
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

1420 Fifth Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $15.00 - $20.60
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

Seafirst Fifth Avenue Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $15.00 - $20.60
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

Columbia Tower


สำนักงาน เริ่มต้น $16.70 - $23.00
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

506 Second Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.50
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

801 Second Avenue Seattle


สำนักงาน เริ่มต้น $15.00 - $20.60
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

1455 NW Leary Way


สำนักงาน เริ่มต้น $15.00 - $20.60
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

2211 Elliott Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.50
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

22722 29th Drive SE


สำนักงาน เริ่มต้น $15.90 - $21.80
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

2815 Elliott Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $16.70 - $23.00
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

450 Alaskan Way South


สำนักงาน เริ่มต้น $18.20 - $25.00
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

6100 219th Street S.W.


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $19.90
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

707 S. Grady Way


สำนักงาน เริ่มต้น $15.00 - $20.60
สำนักงานให้บริการใน Kirkland

1201 Pacific Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00 - $19.20

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Kirkland
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186