สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Stafford

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Stafford

800 Corporate Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $12.30 - $16.90
สำนักงานให้บริการใน Stafford

1320 Central Park Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $8.30 - $11.50
สำนักงานให้บริการใน Stafford

10432 Balls Ford Rd


สำนักงาน เริ่มต้น $10.60 - $14.60
สำนักงานให้บริการใน Stafford

5680 King Centre Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.40 - $18.50
สำนักงานให้บริการใน Stafford

11350 Random Hills Rd.


สำนักงาน เริ่มต้น $14.30 - $19.70
สำนักงานให้บริการใน Stafford

8280 Willow Oaks Corporate Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.00 - $17.80
สำนักงานให้บริการใน Stafford

2000 Duke Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.80 - $21.80
สำนักงานให้บริการใน Stafford

1940 Duke Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.80 - $21.80
สำนักงานให้บริการใน Stafford

137 National Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $18.30 - $25.20
สำนักงานให้บริการใน Stafford

8300 Boone Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $10.70 - $14.80
สำนักงานให้บริการใน Stafford

8000 Towers Crescent Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $14.70 - $20.30
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Stafford

4250 North Fairfax Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $17.60 - $24.20
สำนักงานให้บริการใน Stafford

12020 Sunrise Valley Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $10.90 - $15.00
สำนักงานให้บริการใน Stafford

1900 Reston Metro Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $19.70 - $27.00
สำนักงานให้บริการใน Stafford

13800 Coppermine Road


สำนักงาน เริ่มต้น $11.40 - $15.70
สำนักงานให้บริการใน Stafford

One Freedom Square


สำนักงาน เริ่มต้น $13.80 - $18.90
สำนักงานให้บริการใน Stafford

11921 Freedom Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.80 - $18.90
สำนักงานให้บริการใน Stafford

1655 North Fort Myer Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.40 - $18.50
สำนักงานให้บริการใน Stafford

1101 Wilson Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น $26.90 - $36.90
สำนักงานให้บริการใน Stafford

1000 Potomac Street NW


สำนักงาน เริ่มต้น $17.00 - $23.40
สำนักงานให้บริการใน Stafford

100 M Street, S.E.


สำนักงาน เริ่มต้น $20.10 - $27.60
สำนักงานให้บริการใน Stafford

2200 Pennsylvania Avenue, N.W.


สำนักงาน เริ่มต้น $20.10 - $27.60
สำนักงานให้บริการใน Stafford

1101 Pennsylvania Avenue N.W.


สำนักงาน เริ่มต้น $20.10 - $27.60
สำนักงานให้บริการใน Stafford

601 Pennsylvania Ave. NW


สำนักงาน เริ่มต้น $15.30 - $21.00
สำนักงานให้บริการใน Stafford

1050 Connecticut Avenue, NW


สำนักงาน เริ่มต้น $17.00 - $23.40
สำนักงานให้บริการใน Stafford

1200 G Street, NW


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00 - $16.50
สำนักงานให้บริการใน Stafford

1300 I Street NW


สำนักงาน เริ่มต้น $20.10 - $27.60
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Stafford

1441 L St NW


สำนักงาน เริ่มต้น $20.10 - $27.60
สำนักงานให้บริการใน Stafford

20 F Street


สำนักงาน เริ่มต้น $20.10 - $27.60
สำนักงานให้บริการใน Stafford

1140 3rd Street


สำนักงาน เริ่มต้น $22.10 - $30.40
สำนักงานให้บริการใน Stafford

4445 Willard Ave


สำนักงาน เริ่มต้น $18.20 - $22.70
สำนักงานให้บริการใน Stafford

3 Bethesda Metro Center


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00 - $16.50
สำนักงานให้บริการใน Stafford

6701 Democracy Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $13.20 - $18.10
สำนักงานให้บริการใน Stafford

20130 Lakeview Center Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $16.90 - $23.20
สำนักงานให้บริการใน Stafford

8403 Colesville Road


สำนักงาน เริ่มต้น $16.40 - $22.50

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Stafford
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186