สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Reston

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Reston

11921 Freedom Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $12.50 - $17.20
สำนักงานให้บริการใน Reston

One Freedom Square


สำนักงาน เริ่มต้น $12.50 - $17.20
สำนักงานให้บริการใน Reston

12020 Sunrise Valley Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $9.90 - $13.60
สำนักงานให้บริการใน Reston

1900 Reston Metro Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $13.80 - $18.90
สำนักงานให้บริการใน Reston

13800 Coppermine Road


สำนักงาน เริ่มต้น $9.10 - $12.50
สำนักงานให้บริการใน Reston

1640 Boro Place


สำนักงาน เริ่มต้น $19.90 - $27.30
สำนักงานให้บริการใน Reston

11350 Random Hills Rd.


สำนักงาน เริ่มต้น $13.00 - $17.80
สำนักงานให้บริการใน Reston

8300 Boone Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $10.70 - $14.80
สำนักงานให้บริการใน Reston

8000 Towers Crescent Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00 - $19.20
สำนักงานให้บริการใน Reston

20130 Lakeview Center Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $19.90
สำนักงานให้บริการใน Reston

8280 Willow Oaks Corporate Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $14.30 - $19.70
สำนักงานให้บริการใน Reston

6701 Democracy Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $10.10 - $13.80
สำนักงานให้บริการใน Reston

10432 Balls Ford Rd


สำนักงาน เริ่มต้น $8.60 - $11.80
สำนักงานให้บริการใน Reston

9711 Washingtonian Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น $16.10 - $22.20
สำนักงานให้บริการใน Reston

199 E. Montgomery Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.60 - $17.30
สำนักงานให้บริการใน Reston

3 Bethesda Metro Center


สำนักงาน เริ่มต้น $11.90 - $16.30
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reston

4250 North Fairfax Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $17.00 - $23.30
สำนักงานให้บริการใน Reston

11810 Grand Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $16.10 - $22.10
สำนักงานให้บริการใน Reston

4445 Willard Ave


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00 - $17.50
สำนักงานให้บริการใน Reston

1655 North Fort Myer Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00 - $19.20
สำนักงานให้บริการใน Reston

1101 Wilson Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น $23.50 - $32.30
สำนักงานให้บริการใน Reston

1000 Potomac Street NW


สำนักงาน เริ่มต้น $11.90 - $16.30
สำนักงานให้บริการใน Reston

2200 Pennsylvania Avenue, N.W.


สำนักงาน เริ่มต้น $19.00 - $26.10
สำนักงานให้บริการใน Reston

1050 Connecticut Avenue, NW


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Reston

12410 Milestone Center Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $10.80 - $14.90
สำนักงานให้บริการใน Reston

5680 King Centre Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.90 - $19.20
สำนักงานให้บริการใน Reston

8403 Colesville Road


สำนักงาน เริ่มต้น $17.10 - $23.50
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reston

1441 L St NW


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Reston

1300 I Street NW


สำนักงาน เริ่มต้น $20.80 - $28.60
สำนักงานให้บริการใน Reston

1200 G Street, NW


สำนักงาน เริ่มต้น $11.80 - $16.20
สำนักงานให้บริการใน Reston

1101 Pennsylvania Avenue N.W.


สำนักงาน เริ่มต้น $18.00 - $24.70
สำนักงานให้บริการใน Reston

601 Pennsylvania Ave. NW


สำนักงาน เริ่มต้น $18.00 - $24.70
สำนักงานให้บริการใน Reston

2000 Duke Street


สำนักงาน เริ่มต้น $13.00 - $17.90
สำนักงานให้บริการใน Reston

20 F Street


สำนักงาน เริ่มต้น $18.00 - $24.70
สำนักงานให้บริการใน Reston

1140 3rd Street


สำนักงาน เริ่มต้น $20.80 - $28.60
สำนักงานให้บริการใน Reston

100 M Street, S.E.


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Reston

137 National Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $15.60 - $21.40
สำนักงานให้บริการใน Reston

8115 Maple Lawn Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $19.90
สำนักงานให้บริการใน Reston

5100 Buckeystown Pike


สำนักงาน เริ่มต้น $13.90 - $17.40
สำนักงานให้บริการใน Reston

800 Corporate Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $11.30 - $15.60
สำนักงานให้บริการใน Reston

10440 Little Patuxent Parkway


สำนักงาน เริ่มต้น $9.00 - $12.30
สำนักงานให้บริการใน Reston

10320 Little Patuxent Parkway


สำนักงาน เริ่มต้น $11.90 - $16.30
สำนักงานให้บริการใน Reston

6700 Alexander Bell Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $9.60 - $13.20
สำนักงานให้บริการใน Reston

16701 Melford Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $13.10 - $16.40
สำนักงานให้บริการใน Reston

10451 Mill Run Circle


สำนักงาน เริ่มต้น $9.40 - $12.90
สำนักงานให้บริการใน Reston

1910 Towne Centre Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น $16.50 - $22.70
สำนักงานให้บริการใน Reston

1997 Annapolis Exchange Parkway


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00 - $19.20
สำนักงานให้บริการใน Reston

1829 Reisterstown Road


สำนักงาน เริ่มต้น $11.20 - $15.40

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Reston
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186