สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Manassas

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Manassas

10432 Balls Ford Rd


สำนักงาน เริ่มต้น $12.50 - $17.20
สำนักงานให้บริการใน Manassas

11350 Random Hills Rd.


สำนักงาน เริ่มต้น $13.60 - $18.70
สำนักงานให้บริการใน Manassas

13800 Coppermine Road


สำนักงาน เริ่มต้น $11.40 - $15.70
สำนักงานให้บริการใน Manassas

12020 Sunrise Valley Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $12.10 - $16.60
สำนักงานให้บริการใน Manassas

8280 Willow Oaks Corporate Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $15.10 - $20.70
สำนักงานให้บริการใน Manassas

1900 Reston Metro Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $19.70 - $27.00
สำนักงานให้บริการใน Manassas

One Freedom Square


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $19.90
สำนักงานให้บริการใน Manassas

11921 Freedom Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $19.90
สำนักงานให้บริการใน Manassas

800 Corporate Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.70 - $18.80
สำนักงานให้บริการใน Manassas

8300 Boone Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $11.30 - $15.50
สำนักงานให้บริการใน Manassas

8000 Towers Crescent Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $15.50 - $21.30
สำนักงานให้บริการใน Manassas

2010 Corporate Ridge


สำนักงาน เริ่มต้น $11.30 - $15.50
สำนักงานให้บริการใน Manassas

5680 King Centre Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $14.10 - $19.40
สำนักงานให้บริการใน Manassas

20130 Lakeview Center Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $19.90 - $27.30
สำนักงานให้บริการใน Manassas

4250 North Fairfax Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $17.60 - $24.20
สำนักงานให้บริการใน Manassas

2000 Duke Street


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Manassas

1940 Duke Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.80 - $21.80
สำนักงานให้บริการใน Manassas

211 North Union Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.80 - $21.80
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Manassas

1655 North Fort Myer Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $15.80 - $21.80
สำนักงานให้บริการใน Manassas

1101 Wilson Boulevard


กรุณาโทร
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Manassas

1000 Potomac Street NW


สำนักงาน เริ่มต้น $20.10 - $27.60
สำนักงานให้บริการใน Manassas

137 National Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $20.40 - $28.00
สำนักงานให้บริการใน Manassas

2200 Pennsylvania Avenue, N.W.


สำนักงาน เริ่มต้น $23.50 - $32.30
สำนักงานให้บริการใน Manassas

4445 Willard Ave


สำนักงาน เริ่มต้น $20.20 - $25.20
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Manassas

1050 Connecticut Avenue, NW


สำนักงาน เริ่มต้น $20.10 - $27.60
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Manassas

1441 L St NW


สำนักงาน เริ่มต้น $20.10 - $27.60
สำนักงานให้บริการใน Manassas

3 Bethesda Metro Center


สำนักงาน เริ่มต้น $12.60 - $17.30
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Manassas

1300 I Street NW


สำนักงาน เริ่มต้น $17.90 - $24.60
สำนักงานให้บริการใน Manassas

1101 Pennsylvania Avenue N.W.


สำนักงาน เริ่มต้น $20.10 - $27.60
สำนักงานให้บริการใน Manassas

6701 Democracy Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $14.60 - $20.10
สำนักงานให้บริการใน Manassas

1200 G Street, NW


สำนักงาน เริ่มต้น $13.40 - $18.40
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Manassas

601 Pennsylvania Ave. NW


สำนักงาน เริ่มต้น $13.40 - $18.40
สำนักงานให้บริการใน Manassas

100 M Street, S.E.


สำนักงาน เริ่มต้น $17.90 - $24.60
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Manassas

20 F Street


สำนักงาน เริ่มต้น $20.10 - $27.60
สำนักงานให้บริการใน Manassas

1140 3rd Street


สำนักงาน เริ่มต้น $20.10 - $27.60
สำนักงานให้บริการใน Manassas

11810 Grand Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $19.70 - $27.00
สำนักงานให้บริการใน Manassas

199 E. Montgomery Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $16.00 - $22.00
สำนักงานให้บริการใน Manassas

9711 Washingtonian Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น $13.60 - $18.60
สำนักงานให้บริการใน Manassas

8403 Colesville Road


สำนักงาน เริ่มต้น $18.20 - $25.00
สำนักงานให้บริการใน Manassas

1320 Central Park Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $9.30 - $12.70
สำนักงานให้บริการใน Manassas

12410 Milestone Center Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $11.80 - $16.20
สำนักงานให้บริการใน Manassas

8115 Maple Lawn Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $15.10 - $20.70
สำนักงานให้บริการใน Manassas

5100 Buckeystown Pike


สำนักงาน เริ่มต้น $16.10 - $20.20
สำนักงานให้บริการใน Manassas

16701 Melford Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $14.90 - $18.60

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Manassas
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186