สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Alexandria

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

2000 Duke Street


สำนักงาน เริ่มต้น $13.00 - $17.90
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

137 National Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $15.60 - $21.40
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

5680 King Centre Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $15.30 - $21.10
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

100 M Street, S.E.


สำนักงาน เริ่มต้น $14.40 - $19.80
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

1655 North Fort Myer Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $15.40 - $21.10
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

601 Pennsylvania Ave. NW


สำนักงาน เริ่มต้น $18.00 - $24.70
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

1101 Pennsylvania Avenue N.W.


สำนักงาน เริ่มต้น $18.00 - $24.70
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

4250 North Fairfax Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $17.00 - $23.30
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

1101 Wilson Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น $23.50 - $32.30
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

1200 G Street, NW


สำนักงาน เริ่มต้น $10.70 - $14.60
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

1300 I Street NW


สำนักงาน เริ่มต้น $18.00 - $24.70
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

20 F Street


สำนักงาน เริ่มต้น $18.00 - $24.70
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

2200 Pennsylvania Avenue, N.W.


สำนักงาน เริ่มต้น $17.10 - $23.50
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

1050 Connecticut Avenue, NW


สำนักงาน เริ่มต้น $14.40 - $19.80
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

1441 L St NW


สำนักงาน เริ่มต้น $14.40 - $19.80
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

1140 3rd Street


สำนักงาน เริ่มต้น $20.80 - $28.60
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

8280 Willow Oaks Corporate Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $14.30 - $19.70
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

4445 Willard Ave


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00 - $17.50
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

8000 Towers Crescent Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.30 - $18.20
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

8300 Boone Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $11.30 - $15.50
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

3 Bethesda Metro Center


สำนักงาน เริ่มต้น $11.30 - $15.50
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

1640 Boro Place


สำนักงาน เริ่มต้น $16.10 - $22.10
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

8403 Colesville Road


สำนักงาน เริ่มต้น $17.10 - $23.50
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

6701 Democracy Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $10.10 - $13.80
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

11350 Random Hills Rd.


สำนักงาน เริ่มต้น $13.00 - $17.80
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

11810 Grand Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $17.70 - $24.30
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

1900 Reston Metro Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $13.80 - $18.90
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

12020 Sunrise Valley Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $9.40 - $12.90
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

11921 Freedom Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $12.50 - $17.20
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

199 E. Montgomery Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.60 - $17.30
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

16701 Melford Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $13.10 - $16.40
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

9711 Washingtonian Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น $14.60 - $20.10
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

13800 Coppermine Road


สำนักงาน เริ่มต้น $8.70 - $11.90
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

10432 Balls Ford Rd


สำนักงาน เริ่มต้น $8.60 - $11.80
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

8115 Maple Lawn Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $19.90
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

800 Corporate Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $11.30 - $15.60
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

20130 Lakeview Center Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $13.10 - $17.90
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

6700 Alexander Bell Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $8.60 - $11.90
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

12410 Milestone Center Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $10.80 - $14.90
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

10440 Little Patuxent Parkway


สำนักงาน เริ่มต้น $10.60 - $14.50
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

1910 Towne Centre Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น $17.90 - $24.60
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

10320 Little Patuxent Parkway


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

1997 Annapolis Exchange Parkway


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00 - $19.20
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

145 West Ostend Street


สำนักงาน เริ่มต้น $11.30 - $15.50
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

200 E. Pratt Street


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00 - $16.50
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

100 International Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $15.60 - $21.50
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

400 East Pratt Street


สำนักงาน เริ่มต้น $10.20 - $14.00
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

1320 Central Park Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $10.30 - $14.20
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

1829 Reisterstown Road


สำนักงาน เริ่มต้น $10.70 - $14.70
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

10451 Mill Run Circle


สำนักงาน เริ่มต้น $9.40 - $12.90
สำนักงานให้บริการใน Alexandria

5100 Buckeystown Pike


สำนักงาน เริ่มต้น $14.60 - $18.20

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Alexandria
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186