สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Durham

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Durham

555 Mangum Street


สำนักงาน เริ่มต้น $14.90 - $20.50
สำนักงานให้บริการใน Durham

2530 Meridian Parkway


สำนักงาน เริ่มต้น $7.40 - $9.20
สำนักงานให้บริการใน Durham

Imperial Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น $9.00 - $12.40
สำนักงานให้บริการใน Durham

1340 Environ Way


สำนักงาน เริ่มต้น $11.90 - $14.80
สำนักงานให้บริการใน Durham

1011 S. Hamilton Rd


สำนักงาน เริ่มต้น $11.90 - $16.30
สำนักงานให้บริการใน Durham

5000 Centre Green Way


สำนักงาน เริ่มต้น $15.60 - $21.50
สำนักงานให้บริการใน Durham

8601 Six Forks Road


สำนักงาน เริ่มต้น $10.00 - $13.70
สำนักงานให้บริการใน Durham

9121 Anson Way


สำนักงาน เริ่มต้น $9.50 - $13.00
สำนักงานให้บริการใน Durham

4509 Creedmoor Rd.


สำนักงาน เริ่มต้น $13.80 - $19.00
สำนักงานให้บริการใน Durham

4242 Six Forks Road


สำนักงาน เริ่มต้น $16.90 - $23.20
สำนักงานให้บริการใน Durham

4208 Six Forks Road


สำนักงาน เริ่มต้น $13.90 - $19.10
สำนักงานให้บริการใน Durham

2500 Regency Parkway


สำนักงาน เริ่มต้น $9.70 - $13.30
สำนักงานให้บริการใน Durham

223 S. West Street


สำนักงาน เริ่มต้น $18.00 - $24.70
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Durham

421 Fayetteville Street


สำนักงาน เริ่มต้น $12.30 - $16.90

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Durham
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186