สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Staten Island

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

35 Bay Street


สำนักงาน เริ่มต้น $26.70 - $36.70
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

20 Commerce Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.60 - $18.70
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

33 Wood Avenue South


สำนักงาน เริ่มต้น $14.40 - $19.70
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

One Gateway Center


สำนักงาน เริ่มต้น $14.70 - $20.20
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

101 Hudson Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.00 - $34.40
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

80 Broad Street


สำนักงาน เริ่มต้น $13.30 - $18.30
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

2500 Plaza 5


สำนักงาน เริ่มต้น $25.00 - $34.40
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

77 Water Street


สำนักงาน เริ่มต้น $23.20 - $31.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

14 Wall Street


สำนักงาน เริ่มต้น $18.30 - $25.20
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

300 Cadman Plaza West


สำนักงาน เริ่มต้น $22.30 - $30.60
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

140 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $16.70 - $22.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

165 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $23.20 - $31.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

41 Flatbush Ave.


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

200 Vesey Street


สำนักงาน เริ่มต้น $26.90 - $37.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

100 Church Street


สำนักงาน เริ่มต้น $23.20 - $31.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

175 Pearl Street


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

99 Hudson Street, 5th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $26.90 - $37.00
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

101 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $31.60 - $43.40
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

221 River Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.20 - $26.40
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

411 Lafayette Street


สำนักงาน เริ่มต้น $26.90 - $37.00
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

413 West 14th St.


สำนักงาน เริ่มต้น $43.60 - $60.00
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

111 W. 19th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $26.90 - $33.60
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

830 Morris Turnpike


สำนักงาน เริ่มต้น $23.60 - $32.40
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

287 Park Ave S


สำนักงาน เริ่มต้น $34.70 - $47.70
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

275 Seventh Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.50 - $33.60
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

41 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $32.50 - $44.60
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

387 Park Avenue South


สำนักงาน เริ่มต้น $32.50 - $44.60
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

434 W. 33rd Street


สำนักงาน เริ่มต้น $32.50 - $40.60
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

1250 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $32.50 - $44.60
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

136 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $26.60 - $36.60
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

5 Penn Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $25.80 - $35.50
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

112 W. 34th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.80 - $35.50
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

260 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $25.80 - $35.50
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

104 West 40th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $32.50 - $44.60
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

600 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $21.10 - $28.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

100 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

100 Connell Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.00 - $16.20
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

1501 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.50
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

405 Lexington Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.50 - $37.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

405 Lexington Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

340 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $40.20 - $55.20
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

1177 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.50
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

230 Park Ave


สำนักงาน เริ่มต้น $33.80 - $46.50
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

250 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.70 - $38.00
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

245 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $33.70 - $46.40
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

747 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $30.60 - $38.30
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

415 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

One Rockefeller Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $28.40 - $39.00
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

477 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.50
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

1325 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $28.40 - $39.00
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

787 Eleventh Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $28.40 - $39.00
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

845 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

1740 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

197 State Route 18 South


สำนักงาน เริ่มต้น $11.60 - $15.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

555 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

21st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $33.70 - $46.40
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

57 West 57th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $27.70 - $38.00
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

445 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

The Falchi Building


สำนักงาน เริ่มต้น $21.40 - $29.40
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

51 JFK Parkway


สำนักงาน เริ่มต้น $21.40 - $29.50
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

1 Meadowlands Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $18.00 - $22.50
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

317 George Street


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00 - $19.20
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

28 Valley Road


สำนักงาน เริ่มต้น $15.40 - $21.20
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

125 Half Mile Road


สำนักงาน เริ่มต้น $12.90 - $16.10
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

30 Knightsbridge Road


สำนักงาน เริ่มต้น $12.90 - $16.10
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

118-35 Queens Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $24.10 - $33.20
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


สำนักงาน เริ่มต้น $10.70 - $14.70
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

1 Bridge Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $14.70 - $20.20
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

4400 Route 9 South


สำนักงาน เริ่มต้น $11.60 - $15.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

55 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $10.00 - $13.80
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

Park 80 West


สำนักงาน เริ่มต้น $15.30 - $21.10
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

1200 Route 22 East


สำนักงาน เริ่มต้น $11.00 - $15.10
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

999 Riverview Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $14.10 - $19.40
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

411 Hackensack Ave


สำนักงาน เริ่มต้น $18.10 - $24.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

233 Mt. Airy Road


สำนักงาน เริ่มต้น $12.90 - $17.70
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

2001 Route 46


สำนักงาน เริ่มต้น $13.30 - $18.30
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

70 East Sunrise Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $18.90 - $25.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

3600 Route 66


สำนักงาน เริ่มต้น $10.50 - $14.50
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

90 Washington Valley Road


สำนักงาน เริ่มต้น $14.20 - $19.50
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

1979 Marcus Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.10 - $16.70
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

140 E Ridgewood Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $19.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

1129 Northern Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $14.80 - $20.40
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

Princeton Forrestal Village


สำนักงาน เริ่มต้น $10.70 - $14.80
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

175 Huguenot Street


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $18.10
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

73 Market Street


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $19.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

626 RexCorp Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $14.80 - $20.40
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

100 Enterprise Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $12.50 - $17.20
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

103 Carnegie Center Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.00 - $17.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

100 Overlook Center


สำนักงาน เริ่มต้น $10.70 - $14.80
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

50 Tice Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $17.80 - $24.50
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

100 Duffy Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.10 - $15.20
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $23.10
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

One International Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $9.80 - $13.40
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

6800 Jericho Turnpike


สำนักงาน เริ่มต้น $14.80 - $20.40
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

100 Horizon Center Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $11.30 - $15.50
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

50 Main Street


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $19.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

520 White Plains Road


สำนักงาน เริ่มต้น $12.40 - $17.00
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

400 Rella Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $17.80 - $24.50
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

70 Church Street


สำนักงาน เริ่มต้น $11.00 - $13.70
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

777 Westchester Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $23.10
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

7 Skyline Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $11.70 - $16.00
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

68 South Service Road


สำนักงาน เริ่มต้น $18.90 - $25.90
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

500 West Putnam Ave.


สำนักงาน เริ่มต้น $19.80 - $27.20
สำนักงานให้บริการใน Staten Island

200 Broadhollow Road


สำนักงาน เริ่มต้น $12.10 - $16.70

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Staten Island
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186