สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Melville

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Melville

200 Broadhollow Road


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Melville

68 South Service Road


สำนักงาน เริ่มต้น $16.30 - $22.40
สำนักงานให้บริการใน Melville

6800 Jericho Turnpike


สำนักงาน เริ่มต้น $14.90 - $20.50
สำนักงานให้บริการใน Melville

100 Duffy Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.60 - $15.70
สำนักงานให้บริการใน Melville

Hauppauge Center


สำนักงาน เริ่มต้น $16.30 - $22.40
สำนักงานให้บริการใน Melville

626 RexCorp Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $14.90 - $20.50
สำนักงานให้บริการใน Melville

1979 Marcus Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Melville

1129 Northern Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Melville

80 Orville Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $9.50 - $13.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

70 East Sunrise Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $14.90 - $20.50
สำนักงานให้บริการใน Melville

One Stamford Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $23.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

Soundview Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $13.70 - $18.80
สำนักงานให้บริการใน Melville

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Melville

500 West Putnam Ave.


สำนักงาน เริ่มต้น $20.30 - $27.90
สำนักงานให้บริการใน Melville

40 Richards Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $10.60 - $13.20
สำนักงานให้บริการใน Melville

173 Huguenot Street


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $21.00
สำนักงานให้บริการใน Melville

118-35 Queens Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $22.50 - $30.90
สำนักงานให้บริการใน Melville

777 Westchester Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $23.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

8 Wright Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.70 - $27.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

101 Merritt 7 Corporate Park


สำนักงาน เริ่มต้น $16.10 - $22.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

50 Main Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Melville

73 Market Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Melville

15 River Road


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $18.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

The Falchi Building


สำนักงาน เริ่มต้น $19.80 - $27.20
สำนักงานให้บริการใน Melville

1000 Lafayette Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $9.20 - $12.70
สำนักงานให้บริการใน Melville

520 White Plains Road


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Melville

1 Bridge Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $15.40 - $21.20
สำนักงานให้บริการใน Melville

845 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
สำนักงานให้บริการใน Melville

445 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Melville

7 Skyline Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.60 - $18.70
สำนักงานให้บริการใน Melville

590 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $32.90 - $45.30
สำนักงานให้บริการใน Melville

555 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Melville

747 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Melville

477 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Melville

245 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Melville

57 West 57th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

250 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Melville

405 Lexington Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Melville

405 Lexington Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Melville

230 Park Ave


สำนักงาน เริ่มต้น $32.90 - $45.30
สำนักงานให้บริการใน Melville

600 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Melville

One Rockefeller Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

340 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Melville

100 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $21.80 - $29.90
สำนักงานให้บริการใน Melville

1325 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $20.90 - $28.70
สำนักงานให้บริการใน Melville

1740 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Melville

260 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Melville

1177 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

136 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.40 - $33.60
สำนักงานให้บริการใน Melville

387 Park Avenue South


สำนักงาน เริ่มต้น $24.40 - $33.60
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Melville

104 West 40th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $23.00 - $31.60
สำนักงานให้บริการใน Melville

1501 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $20.90 - $28.80
สำนักงานให้บริการใน Melville

41 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.40 - $33.60
สำนักงานให้บริการใน Melville

287 Park Ave S


สำนักงาน เริ่มต้น $31.40 - $43.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

1250 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $28.10 - $38.60
สำนักงานให้บริการใน Melville

112 W. 34th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

132 West 31st Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

787 Eleventh Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

5 Penn Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Melville

41 Flatbush Ave.


สำนักงาน เริ่มต้น $26.90 - $37.00
สำนักงานให้บริการใน Melville

275 Seventh Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $23.00 - $31.60
สำนักงานให้บริการใน Melville

411 Lafayette Street


สำนักงาน เริ่มต้น $26.70 - $36.80
สำนักงานให้บริการใน Melville

111 W. 19th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $28.10 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

434 W. 33rd Street


สำนักงาน เริ่มต้น $37.40 - $51.50
สำนักงานให้บริการใน Melville

175 Pearl Street


สำนักงาน เริ่มต้น $26.90 - $37.00
สำนักงานให้บริการใน Melville

300 Cadman Plaza West


สำนักงาน เริ่มต้น $19.80 - $27.20
สำนักงานให้บริการใน Melville

413 West 14th St.


สำนักงาน เริ่มต้น $46.10 - $63.30
สำนักงานให้บริการใน Melville

101 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $31.40 - $43.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

99 Hudson Street, 5th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $19.80 - $27.20
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Melville

100 Church Street


สำนักงาน เริ่มต้น $21.30 - $29.30
สำนักงานให้บริการใน Melville

77 Water Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.00 - $26.20
สำนักงานให้บริการใน Melville

140 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $15.80 - $21.70
สำนักงานให้บริการใน Melville

165 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $19.00 - $26.20
สำนักงานให้บริการใน Melville

14 Wall Street


สำนักงาน เริ่มต้น $17.30 - $23.70
สำนักงานให้บริการใน Melville

80 Broad Street


สำนักงาน เริ่มต้น $14.40 - $19.80
สำนักงานให้บริการใน Melville

200 Vesey Street


สำนักงาน เริ่มต้น $21.30 - $29.30
สำนักงานให้บริการใน Melville

100 S. Bedford Rd.


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Melville

221 River Street


สำนักงาน เริ่มต้น $21.90 - $30.00
สำนักงานให้บริการใน Melville

2500 Plaza 5


สำนักงาน เริ่มต้น $23.70 - $32.50
สำนักงานให้บริการใน Melville

101 Hudson Street


สำนักงาน เริ่มต้น $18.70 - $25.70
สำนักงานให้บริการใน Melville

411 Hackensack Ave


สำนักงาน เริ่มต้น $16.40 - $22.50
สำนักงานให้บริการใน Melville

1 Meadowlands Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $16.70 - $20.80
สำนักงานให้บริการใน Melville

140 E Ridgewood Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.40 - $17.00
สำนักงานให้บริการใน Melville

35 Bay Street


สำนักงาน เริ่มต้น $22.50 - $30.90
สำนักงานให้บริการใน Melville

One Reservoir Corporate Centre


สำนักงาน เริ่มต้น $13.10 - $18.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

Park 80 West


สำนักงาน เริ่มต้น $13.80 - $18.90
สำนักงานให้บริการใน Melville

50 Tice Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $17.80 - $24.50
สำนักงานให้บริการใน Melville

One Gateway Center


สำนักงาน เริ่มต้น $15.40 - $21.20
สำนักงานให้บริการใน Melville

83 Wooster Heights Rd


สำนักงาน เริ่มต้น $10.60 - $13.20
สำนักงานให้บริการใน Melville

28 Valley Road


สำนักงาน เริ่มต้น $17.50 - $24.10
สำนักงานให้บริการใน Melville

400 Rella Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Melville

157 Church Street


สำนักงาน เริ่มต้น $10.30 - $14.20
สำนักงานให้บริการใน Melville

999 Riverview Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $11.40 - $15.70
สำนักงานให้บริการใน Melville

One International Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $10.00 - $13.70

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Melville
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186