สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Manhattan

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

57 West 57th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

1740 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

21st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $32.90 - $45.30
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

1325 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $20.90 - $28.80
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

787 Eleventh Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

555 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

445 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

477 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

One Rockefeller Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

845 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

415 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

1177 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

250 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

1501 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $20.90 - $28.80
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

245 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

230 Park Ave


สำนักงาน เริ่มต้น $32.90 - $45.30
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

747 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

340 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

405 Lexington Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

104 West 40th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

405 Lexington Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

100 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

260 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

600 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

112 W. 34th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

5 Penn Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

434 W. 33rd Street


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $39.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

1250 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

132 West 31st Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

136 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.30 - $33.40
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

275 Seventh Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $20.90 - $28.80
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

387 Park Avenue South


สำนักงาน เริ่มต้น $24.30 - $33.40
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

41 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.30 - $33.40
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

287 Park Ave S


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

111 W. 19th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $31.90
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

The Falchi Building


สำนักงาน เริ่มต้น $20.70 - $28.40
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

413 West 14th St.


สำนักงาน เริ่มต้น $45.80 - $63.00
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

411 Lafayette Street


สำนักงาน เริ่มต้น $29.60 - $40.60
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

221 River Street


สำนักงาน เริ่มต้น $21.90 - $30.00
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

101 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $29.60 - $40.60
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

99 Hudson Street, 5th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $24.30 - $33.40
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

1 Bridge Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $15.40 - $21.20
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

100 Church Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.90 - $27.30
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

200 Vesey Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.90 - $27.30
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

165 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $19.90 - $27.30
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

140 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $15.30 - $21.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

2500 Plaza 5


สำนักงาน เริ่มต้น $23.70 - $32.50
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

14 Wall Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.30 - $21.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

101 Hudson Street


สำนักงาน เริ่มต้น $18.70 - $25.70
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

1 Meadowlands Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $18.00 - $22.50
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

77 Water Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.90 - $27.30
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

175 Pearl Street


สำนักงาน เริ่มต้น $27.00 - $37.20
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

80 Broad Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.30 - $21.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

300 Cadman Plaza West


สำนักงาน เริ่มต้น $20.70 - $28.40
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

41 Flatbush Ave.


สำนักงาน เริ่มต้น $27.00 - $37.20
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

118-35 Queens Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $22.60 - $31.00
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

411 Hackensack Ave


สำนักงาน เริ่มต้น $17.20 - $23.70
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

One Gateway Center


สำนักงาน เริ่มต้น $15.40 - $21.20
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

Park 80 West


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $19.90
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

35 Bay Street


สำนักงาน เริ่มต้น $22.60 - $31.00
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

28 Valley Road


สำนักงาน เริ่มต้น $16.20 - $22.30
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

173 Huguenot Street


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $21.00
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

140 E Ridgewood Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $13.10 - $17.90
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

73 Market Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

1129 Northern Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

1979 Marcus Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

999 Riverview Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $11.40 - $15.70
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

70 East Sunrise Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $14.90 - $20.50
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


สำนักงาน เริ่มต้น $9.30 - $12.80
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

50 Tice Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $17.80 - $24.50
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

20 Commerce Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $14.10 - $19.30
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

830 Morris Turnpike


สำนักงาน เริ่มต้น $19.30 - $26.50
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

50 Main Street


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $23.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

520 White Plains Road


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

626 RexCorp Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $14.90 - $20.50
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

777 Westchester Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $23.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

51 JFK Parkway


สำนักงาน เริ่มต้น $21.40 - $29.50
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

7 Skyline Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.60 - $18.70
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

100 Duffy Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.60 - $15.80
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

500 West Putnam Ave.


สำนักงาน เริ่มต้น $16.20 - $22.30
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

6800 Jericho Turnpike


สำนักงาน เริ่มต้น $14.90 - $20.50
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

2001 Route 46


สำนักงาน เริ่มต้น $12.60 - $17.30
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

33 Wood Avenue South


สำนักงาน เริ่มต้น $12.90 - $17.80
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

400 Rella Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

One International Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $10.00 - $13.70
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

100 Connell Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $12.10 - $15.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

55 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $10.30 - $14.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

68 South Service Road


สำนักงาน เริ่มต้น $16.30 - $22.40
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

200 Broadhollow Road


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

One Stamford Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $16.20 - $22.30
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

Soundview Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $11.90 - $16.30
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

125 Half Mile Road


สำนักงาน เริ่มต้น $11.00 - $13.80
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

30 Knightsbridge Road


สำนักงาน เริ่มต้น $11.00 - $13.80
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

100 S. Bedford Rd.


สำนักงาน เริ่มต้น $12.40 - $17.00
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

197 State Route 18 South


สำนักงาน เริ่มต้น $11.00 - $15.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

317 George Street


สำนักงาน เริ่มต้น $11.00 - $15.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

100 Enterprise Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00 - $19.20
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

233 Mt. Airy Road


สำนักงาน เริ่มต้น $10.40 - $14.30
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

40 Richards Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $10.20 - $12.70
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

1200 Route 22 East


สำนักงาน เริ่มต้น $10.40 - $14.30
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

90 Washington Valley Road


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $16.00
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

Hauppauge Center


สำนักงาน เริ่มต้น $16.30 - $22.40
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

101 Merritt 7 Corporate Park


สำนักงาน เริ่มต้น $14.60 - $20.10
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

4400 Route 9 South


สำนักงาน เริ่มต้น $12.90 - $17.70
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

3600 Route 66


สำนักงาน เริ่มต้น $10.00 - $13.80
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

15 River Road


สำนักงาน เริ่มต้น $16.30 - $20.30
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

8 Wright Street


สำนักงาน เริ่มต้น $18.90 - $25.90
สำนักงานให้บริการใน Manhattan

Princeton Forrestal Village


สำนักงาน เริ่มต้น $9.70 - $13.30

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Manhattan
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186