สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Bohemia

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

80 Orville Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $9.50 - $13.10
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

Hauppauge Center


สำนักงาน เริ่มต้น $19.20 - $26.40
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

200 Broadhollow Road


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $20.00
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

68 South Service Road


สำนักงาน เริ่มต้น $16.00 - $22.00
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

6800 Jericho Turnpike


สำนักงาน เริ่มต้น $16.00 - $22.00
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

100 Duffy Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.70 - $15.80
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

626 RexCorp Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $16.00 - $22.00
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

40 Richards Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $11.30 - $14.10
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

1000 Lafayette Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $9.10 - $12.50
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

Soundview Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $11.90 - $16.30
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

8 Wright Street


สำนักงาน เริ่มต้น $18.90 - $25.90
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

One Stamford Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $16.20 - $22.30
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

1979 Marcus Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.90 - $17.70
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

1129 Northern Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $12.90 - $17.70
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

101 Merritt 7 Corporate Park


สำนักงาน เริ่มต้น $14.60 - $20.10
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

70 East Sunrise Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $20.00
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

500 West Putnam Ave.


สำนักงาน เริ่มต้น $17.80 - $24.50
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

15 River Road


สำนักงาน เริ่มต้น $16.30 - $20.30
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $23.10
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

One Reservoir Corporate Centre


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

173 Huguenot Street


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $21.00
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

777 Westchester Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $23.10
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

118-35 Queens Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $23.70 - $32.60
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

157 Church Street


สำนักงาน เริ่มต้น $10.30 - $14.20
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

50 Main Street


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $23.10
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

73 Market Street


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $19.90
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

7 Skyline Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $12.40 - $17.00
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

The Falchi Building


สำนักงาน เริ่มต้น $21.70 - $29.90
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

520 White Plains Road


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $19.90
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

100 S. Bedford Rd.


สำนักงาน เริ่มต้น $11.10 - $15.20
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

845 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

445 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $30.40 - $41.70
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

1 Bridge Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $15.40 - $21.20
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

747 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $30.40 - $38.00
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

21st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $32.90 - $45.30
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

555 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $30.40 - $41.70
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

245 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $30.40 - $41.70
สำนักงานให้บริการใน Bohemia

477 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Bohemia
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186