สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Newark

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Newark

One Gateway Center


สำนักงาน เริ่มต้น $15.40 - $21.20
สำนักงานให้บริการใน Newark

28 Valley Road


สำนักงาน เริ่มต้น $16.20 - $22.30
สำนักงานให้บริการใน Newark

1 Meadowlands Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $18.00 - $22.50
สำนักงานให้บริการใน Newark

2500 Plaza 5


สำนักงาน เริ่มต้น $23.70 - $32.50
สำนักงานให้บริการใน Newark

101 Hudson Street


สำนักงาน เริ่มต้น $18.70 - $25.70
สำนักงานให้บริการใน Newark

221 River Street


สำนักงาน เริ่มต้น $21.90 - $30.00
สำนักงานให้บริการใน Newark

35 Bay Street


สำนักงาน เริ่มต้น $22.60 - $31.00
สำนักงานให้บริการใน Newark

200 Vesey Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.90 - $27.30
สำนักงานให้บริการใน Newark

99 Hudson Street, 5th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $24.30 - $33.40
สำนักงานให้บริการใน Newark

165 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $19.90 - $27.30
สำนักงานให้บริการใน Newark

830 Morris Turnpike


สำนักงาน เริ่มต้น $19.30 - $26.50
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Newark

100 Church Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.90 - $27.30
สำนักงานให้บริการใน Newark

140 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $15.30 - $21.10
สำนักงานให้บริการใน Newark

80 Broad Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.30 - $21.10
สำนักงานให้บริการใน Newark

14 Wall Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.30 - $21.10
สำนักงานให้บริการใน Newark

413 West 14th St.


สำนักงาน เริ่มต้น $45.80 - $63.00
สำนักงานให้บริการใน Newark

20 Commerce Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $14.10 - $19.30
สำนักงานให้บริการใน Newark

101 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $29.60 - $40.60
สำนักงานให้บริการใน Newark

77 Water Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.90 - $27.30
สำนักงานให้บริการใน Newark

434 W. 33rd Street


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $39.00
สำนักงานให้บริการใน Newark

111 W. 19th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $31.90
สำนักงานให้บริการใน Newark

275 Seventh Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $20.90 - $28.80
สำนักงานให้บริการใน Newark

5 Penn Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Newark

411 Lafayette Street


สำนักงาน เริ่มต้น $29.60 - $40.60
สำนักงานให้บริการใน Newark

132 West 31st Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Newark

787 Eleventh Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Newark

112 W. 34th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Newark

1250 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Newark

41 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.30 - $33.40
สำนักงานให้บริการใน Newark

287 Park Ave S


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Newark

1501 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $20.90 - $28.80
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Newark

104 West 40th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Newark

136 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.30 - $33.40
สำนักงานให้บริการใน Newark

387 Park Avenue South


สำนักงาน เริ่มต้น $24.30 - $33.40
สำนักงานให้บริการใน Newark

300 Cadman Plaza West


สำนักงาน เริ่มต้น $20.70 - $28.40
สำนักงานให้บริการใน Newark

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


สำนักงาน เริ่มต้น $9.30 - $12.80
สำนักงานให้บริการใน Newark

175 Pearl Street


สำนักงาน เริ่มต้น $27.00 - $37.20
สำนักงานให้บริการใน Newark

1177 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Newark

260 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Newark

1740 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Newark

1325 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $20.90 - $28.80
สำนักงานให้บริการใน Newark

100 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
สำนักงานให้บริการใน Newark

340 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Newark

51 JFK Parkway


สำนักงาน เริ่มต้น $21.40 - $29.50
สำนักงานให้บริการใน Newark

One Rockefeller Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Newark

600 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
สำนักงานให้บริการใน Newark

230 Park Ave


สำนักงาน เริ่มต้น $32.90 - $45.30
สำนักงานให้บริการใน Newark

405 Lexington Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
สำนักงานให้บริการใน Newark

405 Lexington Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Newark

250 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Newark

415 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Newark

57 West 57th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Newark

245 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Newark

477 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Newark

747 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Newark

555 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Newark

21st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $32.90 - $45.30
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Newark

41 Flatbush Ave.


สำนักงาน เริ่มต้น $27.00 - $37.20
สำนักงานให้บริการใน Newark

445 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Newark

845 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
สำนักงานให้บริการใน Newark

Park 80 West


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $19.90
สำนักงานให้บริการใน Newark

The Falchi Building


สำนักงาน เริ่มต้น $20.70 - $28.40
สำนักงานให้บริการใน Newark

999 Riverview Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $11.40 - $15.70
สำนักงานให้บริการใน Newark

100 Connell Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $12.10 - $15.10
สำนักงานให้บริการใน Newark

1 Bridge Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $15.40 - $21.20
สำนักงานให้บริการใน Newark

411 Hackensack Ave


สำนักงาน เริ่มต้น $17.20 - $23.70
สำนักงานให้บริการใน Newark

33 Wood Avenue South


สำนักงาน เริ่มต้น $12.90 - $17.80
สำนักงานให้บริการใน Newark

2001 Route 46


สำนักงาน เริ่มต้น $12.60 - $17.30
สำนักงานให้บริการใน Newark

55 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $10.30 - $14.10
สำนักงานให้บริการใน Newark

140 E Ridgewood Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $13.10 - $17.90
สำนักงานให้บริการใน Newark

118-35 Queens Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $22.60 - $31.00
สำนักงานให้บริการใน Newark

30 Knightsbridge Road


สำนักงาน เริ่มต้น $11.00 - $13.80
สำนักงานให้บริการใน Newark

233 Mt. Airy Road


สำนักงาน เริ่มต้น $10.40 - $14.30
สำนักงานให้บริการใน Newark

50 Tice Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $17.80 - $24.50
สำนักงานให้บริการใน Newark

317 George Street


สำนักงาน เริ่มต้น $11.00 - $15.10
สำนักงานให้บริการใน Newark

197 State Route 18 South


สำนักงาน เริ่มต้น $11.00 - $15.10
สำนักงานให้บริการใน Newark

73 Market Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Newark

100 Enterprise Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00 - $19.20
สำนักงานให้บริการใน Newark

173 Huguenot Street


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $21.00
สำนักงานให้บริการใน Newark

1200 Route 22 East


สำนักงาน เริ่มต้น $10.40 - $14.30
สำนักงานให้บริการใน Newark

1129 Northern Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Newark

90 Washington Valley Road


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $16.00
สำนักงานให้บริการใน Newark

1979 Marcus Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Newark

70 East Sunrise Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $14.70 - $20.20
สำนักงานให้บริการใน Newark

One International Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $10.00 - $13.70
สำนักงานให้บริการใน Newark

400 Rella Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Newark

125 Half Mile Road


สำนักงาน เริ่มต้น $11.00 - $13.80
สำนักงานให้บริการใน Newark

520 White Plains Road


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Newark

50 Main Street


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $23.10
สำนักงานให้บริการใน Newark

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Newark

777 Westchester Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $23.10
สำนักงานให้บริการใน Newark

7 Skyline Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.60 - $18.70
สำนักงานให้บริการใน Newark

626 RexCorp Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $14.70 - $20.20
สำนักงานให้บริการใน Newark

4400 Route 9 South


สำนักงาน เริ่มต้น $12.90 - $17.70
สำนักงานให้บริการใน Newark

500 West Putnam Ave.


สำนักงาน เริ่มต้น $16.20 - $22.30
สำนักงานให้บริการใน Newark

100 Duffy Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.60 - $15.80
สำนักงานให้บริการใน Newark

6800 Jericho Turnpike


สำนักงาน เริ่มต้น $14.70 - $20.20
สำนักงานให้บริการใน Newark

Princeton Forrestal Village


สำนักงาน เริ่มต้น $9.70 - $13.30
สำนักงานให้บริการใน Newark

3600 Route 66


สำนักงาน เริ่มต้น $10.00 - $13.80
สำนักงานให้บริการใน Newark

103 Carnegie Center Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $12.40 - $17.00
สำนักงานให้บริการใน Newark

100 Overlook Center


สำนักงาน เริ่มต้น $10.70 - $14.80
สำนักงานให้บริการใน Newark

68 South Service Road


สำนักงาน เริ่มต้น $14.70 - $20.20
สำนักงานให้บริการใน Newark

70 Church Street


สำนักงาน เริ่มต้น $8.40 - $10.50
สำนักงานให้บริการใน Newark

100 S. Bedford Rd.


สำนักงาน เริ่มต้น $12.40 - $17.00
สำนักงานให้บริการใน Newark

200 Broadhollow Road


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Newark

One Stamford Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $16.20 - $22.30
สำนักงานให้บริการใน Newark

Soundview Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $11.90 - $16.30
สำนักงานให้บริการใน Newark

100 Horizon Center Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $11.30 - $15.50

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Newark
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186