สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Neptune

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Neptune

3600 Route 66


สำนักงาน เริ่มต้น $10.30 - $14.20
สำนักงานให้บริการใน Neptune

125 Half Mile Road


สำนักงาน เริ่มต้น $11.40 - $14.20
สำนักงานให้บริการใน Neptune

4400 Route 9 South


สำนักงาน เริ่มต้น $12.30 - $16.90
สำนักงานให้บริการใน Neptune

197 State Route 18 South


สำนักงาน เริ่มต้น $11.40 - $15.60
สำนักงานให้บริการใน Neptune

317 George Street


สำนักงาน เริ่มต้น $11.40 - $15.60
สำนักงานให้บริการใน Neptune

33 Wood Avenue South


สำนักงาน เริ่มต้น $12.90 - $17.80
สำนักงานให้บริการใน Neptune

35 Bay Street


สำนักงาน เริ่มต้น $22.50 - $30.90
สำนักงานให้บริการใน Neptune

100 Horizon Center Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00 - $16.50
สำนักงานให้บริการใน Neptune

Princeton Forrestal Village


สำนักงาน เริ่มต้น $10.30 - $14.10
สำนักงานให้บริการใน Neptune

103 Carnegie Center Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $12.50 - $17.20
สำนักงานให้บริการใน Neptune

20 Commerce Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $14.10 - $19.30
สำนักงานให้บริการใน Neptune

30 Knightsbridge Road


สำนักงาน เริ่มต้น $11.40 - $14.20
สำนักงานให้บริการใน Neptune

100 Overlook Center


สำนักงาน เริ่มต้น $11.40 - $15.70
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Neptune

41 Flatbush Ave.


สำนักงาน เริ่มต้น $26.90 - $37.00
สำนักงานให้บริการใน Neptune

300 Cadman Plaza West


สำนักงาน เริ่มต้น $19.80 - $27.20
สำนักงานให้บริการใน Neptune

175 Pearl Street


สำนักงาน เริ่มต้น $26.90 - $37.00
สำนักงานให้บริการใน Neptune

77 Water Street


สำนักงาน เริ่มต้น $17.30 - $23.70
สำนักงานให้บริการใน Neptune

80 Broad Street


สำนักงาน เริ่มต้น $13.70 - $18.80
สำนักงานให้บริการใน Neptune

14 Wall Street


สำนักงาน เริ่มต้น $17.30 - $23.70
สำนักงานให้บริการใน Neptune

140 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $15.80 - $21.70
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Neptune

165 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $19.00 - $26.20
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Neptune

100 Church Street


สำนักงาน เริ่มต้น $21.30 - $29.30
สำนักงานให้บริการใน Neptune

200 Vesey Street


สำนักงาน เริ่มต้น $21.30 - $29.30
สำนักงานให้บริการใน Neptune

101 Hudson Street


สำนักงาน เริ่มต้น $18.70 - $25.70
สำนักงานให้บริการใน Neptune

2500 Plaza 5


สำนักงาน เริ่มต้น $23.70 - $32.50
สำนักงานให้บริการใน Neptune

99 Hudson Street, 5th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $19.80 - $27.20
สำนักงานให้บริการใน Neptune

101 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $31.40 - $43.10
สำนักงานให้บริการใน Neptune

70 East Sunrise Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $14.90 - $20.50
สำนักงานให้บริการใน Neptune

411 Lafayette Street


สำนักงาน เริ่มต้น $26.70 - $36.80
สำนักงานให้บริการใน Neptune

118-35 Queens Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $22.50 - $30.90
สำนักงานให้บริการใน Neptune

221 River Street


สำนักงาน เริ่มต้น $21.90 - $30.00
สำนักงานให้บริการใน Neptune

287 Park Ave S


สำนักงาน เริ่มต้น $31.40 - $43.10
สำนักงานให้บริการใน Neptune

111 W. 19th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $28.10 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Neptune

413 West 14th St.


สำนักงาน เริ่มต้น $46.10 - $63.30
สำนักงานให้บริการใน Neptune

41 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.40 - $33.60
สำนักงานให้บริการใน Neptune

387 Park Avenue South


สำนักงาน เริ่มต้น $24.40 - $33.60
สำนักงานให้บริการใน Neptune

One Gateway Center


สำนักงาน เริ่มต้น $15.40 - $21.20
สำนักงานให้บริการใน Neptune

275 Seventh Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $23.00 - $31.60
สำนักงานให้บริการใน Neptune

The Falchi Building


สำนักงาน เริ่มต้น $19.80 - $27.20
สำนักงานให้บริการใน Neptune

136 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.40 - $33.60
สำนักงานให้บริการใน Neptune

127 W 30th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $31.90
สำนักงานให้บริการใน Neptune

100 Connell Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $12.10 - $16.60
สำนักงานให้บริการใน Neptune

1250 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $28.10 - $38.60
สำนักงานให้บริการใน Neptune

600 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $23.70 - $32.50
สำนักงานให้บริการใน Neptune

112 W. 34th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Neptune

260 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $26.00 - $35.70
สำนักงานให้บริการใน Neptune

5 Penn Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Neptune

100 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $21.80 - $29.90
สำนักงานให้บริการใน Neptune

405 Lexington Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $23.70 - $32.50
สำนักงานให้บริการใน Neptune

405 Lexington Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $23.70 - $32.50
สำนักงานให้บริการใน Neptune

434 W. 33rd Street


สำนักงาน เริ่มต้น $37.40 - $51.50
สำนักงานให้บริการใน Neptune

104 West 40th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $23.00 - $31.60
สำนักงานให้บริการใน Neptune

747 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Neptune

340 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Neptune

230 Park Ave


สำนักงาน เริ่มต้น $32.90 - $45.30
สำนักงานให้บริการใน Neptune

245 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $26.00 - $35.70
สำนักงานให้บริการใน Neptune

250 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $23.70 - $32.50
สำนักงานให้บริการใน Neptune

1501 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $20.90 - $28.80
สำนักงานให้บริการใน Neptune

1177 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Neptune

845 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $21.80 - $29.90
สำนักงานให้บริการใน Neptune

One Rockefeller Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Neptune

477 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Neptune

555 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Neptune

445 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Neptune

590 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $32.90 - $45.30
สำนักงานให้บริการใน Neptune

1325 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $20.90 - $28.70
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Neptune

57 West 57th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Neptune

1740 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Neptune

1200 Route 22 East


สำนักงาน เริ่มต้น $11.10 - $15.20
สำนักงานให้บริการใน Neptune

787 Eleventh Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Neptune

830 Morris Turnpike


สำนักงาน เริ่มต้น $18.30 - $25.20
สำนักงานให้บริการใน Neptune

51 JFK Parkway


สำนักงาน เริ่มต้น $19.40 - $26.60
สำนักงานให้บริการใน Neptune

1 Meadowlands Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $16.70 - $20.80
สำนักงานให้บริการใน Neptune

1979 Marcus Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Neptune

626 RexCorp Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $14.90 - $20.50
สำนักงานให้บริการใน Neptune

28 Valley Road


สำนักงาน เริ่มต้น $17.50 - $24.10
สำนักงานให้บริการใน Neptune

90 Washington Valley Road


สำนักงาน เริ่มต้น $13.60 - $18.70
สำนักงานให้บริการใน Neptune

1129 Northern Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Neptune

233 Mt. Airy Road


สำนักงาน เริ่มต้น $10.50 - $14.40

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Neptune
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186