สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Aventura

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Aventura

2875 NE 191 Street


สำนักงาน เริ่มต้น $13.40 - $18.40
สำนักงานให้บริการใน Aventura

20801 Biscayne Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $9.60 - $13.10
สำนักงานให้บริการใน Aventura

323 Sunny Isles Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น $13.40 - $18.40
สำนักงานให้บริการใน Aventura

4000 Hollywood Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $12.10 - $16.70
สำนักงานให้บริการใน Aventura

1801 N.E. 123rd Street


สำนักงาน เริ่มต้น $14.70 - $20.20
สำนักงานให้บริการใน Aventura

501 East Olas Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $19.50 - $26.80
สำนักงานให้บริการใน Aventura

1688 Meridian Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.20 - $16.80
สำนักงานให้บริการใน Aventura

110 East Broward Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $11.20 - $15.40
สำนักงานให้บริการใน Aventura

218 NW 24th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $20.60 - $25.80
สำนักงานให้บริการใน Aventura

7900 Oak Lane


สำนักงาน เริ่มต้น $11.30 - $15.60
สำนักงานให้บริการใน Aventura

700 NW 1st Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $14.20 - $19.50
สำนักงานให้บริการใน Aventura

2598 E. Sunrise Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $9.60 - $11.90
สำนักงานให้บริการใน Aventura

8201 Peters Road


สำนักงาน เริ่มต้น $9.60 - $13.10
สำนักงานให้บริการใน Aventura

3350 SW 148th Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $10.00 - $12.50
สำนักงานให้บริการใน Aventura

950 South Pine Island Road


สำนักงาน เริ่มต้น $9.60 - $13.10
สำนักงานให้บริการใน Aventura

201South Biscayne Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $11.30 - $15.50
สำนักงานให้บริการใน Aventura

333 S. E. 2nd Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $14.20 - $19.50
สำนักงานให้บริการใน Aventura

601 Brickell Key Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $15.60 - $21.50
สำนักงานให้บริการใน Aventura

801 Brickell Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.20 - $16.80
สำนักงานให้บริการใน Aventura

Brickell Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $15.60 - $21.50
สำนักงานให้บริการใน Aventura

80 S.W. 8th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $11.30 - $15.50
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Aventura

1221 Brickell Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.20 - $16.80
สำนักงานให้บริการใน Aventura

Waterford Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น $8.90 - $12.20
สำนักงานให้บริการใน Aventura

8333 N.W. 53rd Street


สำนักงาน เริ่มต้น $13.90 - $19.10
สำนักงานให้บริการใน Aventura

6303 Blue Lagoon Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $10.00 - $13.80
สำนักงานให้บริการใน Aventura

One Alhambra Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $15.70 - $21.50
สำนักงานให้บริการใน Aventura

2332 Galiano Street


สำนักงาน เริ่มต้น $11.30 - $15.60
สำนักงานให้บริการใน Aventura

1111 Lincoln Road


สำนักงาน เริ่มต้น $15.60 - $21.50
สำนักงานให้บริการใน Aventura

2200 N. Commerce Parkway


สำนักงาน เริ่มต้น $13.90 - $19.10
สำนักงานให้บริการใน Aventura

3390 Mary Street


สำนักงาน เริ่มต้น $13.90 - $17.40
สำนักงานให้บริการใน Aventura

6750 N. Andrews Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $11.20 - $15.40
สำนักงานให้บริการใน Aventura

1560 Sawgrass Corporate Parkway


สำนักงาน เริ่มต้น $11.20 - $15.40
สำนักงานให้บริการใน Aventura

3350 Virginia Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.70 - $21.50
สำนักงานให้บริการใน Aventura

9100 S. Dadeland Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $11.30 - $15.60
สำนักงานให้บริการใน Aventura

11555 Heron Bay Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $12.60 - $17.40
สำนักงานให้บริการใน Aventura

433 Plaza Real


สำนักงาน เริ่มต้น $11.50 - $15.80
สำนักงานให้บริการใน Aventura

2255 Glades Road


สำนักงาน เริ่มต้น $14.40 - $18.00
สำนักงานให้บริการใน Aventura

1615 South Congress Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.50 - $17.10

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Aventura
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186