สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Stamford

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Stamford

One Stamford Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $16.20 - $22.30
สำนักงานให้บริการใน Stamford

Soundview Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $11.90 - $16.30
สำนักงานให้บริการใน Stamford

40 Richards Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $10.20 - $12.70
สำนักงานให้บริการใน Stamford

500 West Putnam Ave.


สำนักงาน เริ่มต้น $16.20 - $22.30
สำนักงานให้บริการใน Stamford

101 Merritt 7 Corporate Park


สำนักงาน เริ่มต้น $14.60 - $20.10
สำนักงานให้บริการใน Stamford

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Stamford

777 Westchester Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $23.10
สำนักงานให้บริการใน Stamford

8 Wright Street


สำนักงาน เริ่มต้น $18.90 - $25.90
สำนักงานให้บริการใน Stamford

15 River Road


สำนักงาน เริ่มต้น $16.30 - $20.30
สำนักงานให้บริการใน Stamford

50 Main Street


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $23.10
สำนักงานให้บริการใน Stamford

100 S. Bedford Rd.


สำนักงาน เริ่มต้น $12.40 - $17.00
สำนักงานให้บริการใน Stamford

7 Skyline Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.60 - $18.70
สำนักงานให้บริการใน Stamford

520 White Plains Road


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Stamford

173 Huguenot Street


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $21.00
สำนักงานให้บริการใน Stamford

6800 Jericho Turnpike


สำนักงาน เริ่มต้น $14.70 - $20.20
สำนักงานให้บริการใน Stamford

73 Market Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Stamford

68 South Service Road


สำนักงาน เริ่มต้น $14.70 - $20.20
สำนักงานให้บริการใน Stamford

200 Broadhollow Road


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Stamford

100 Duffy Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.60 - $15.80
สำนักงานให้บริการใน Stamford

1000 Lafayette Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $9.50 - $13.10
สำนักงานให้บริการใน Stamford

1129 Northern Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Stamford

1979 Marcus Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Stamford

Hauppauge Center


สำนักงาน เริ่มต้น $19.20 - $26.40
สำนักงานให้บริการใน Stamford

83 Wooster Heights Rd


สำนักงาน เริ่มต้น $10.20 - $12.70
สำนักงานให้บริการใน Stamford

626 RexCorp Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $14.70 - $20.20
สำนักงานให้บริการใน Stamford

One Reservoir Corporate Centre


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Stamford

1 Bridge Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $15.40 - $21.20
สำนักงานให้บริการใน Stamford

411 Hackensack Ave


สำนักงาน เริ่มต้น $17.20 - $23.70
สำนักงานให้บริการใน Stamford

118-35 Queens Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $22.60 - $31.00
สำนักงานให้บริการใน Stamford

50 Tice Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $17.80 - $24.50
สำนักงานให้บริการใน Stamford

140 E Ridgewood Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $13.10 - $17.90
สำนักงานให้บริการใน Stamford

70 East Sunrise Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $14.70 - $20.20
สำนักงานให้บริการใน Stamford

80 Orville Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $9.50 - $13.10
สำนักงานให้บริการใน Stamford

The Falchi Building


สำนักงาน เริ่มต้น $20.70 - $28.40
สำนักงานให้บริการใน Stamford

400 Rella Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $15.20 - $20.90
สำนักงานให้บริการใน Stamford

445 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Stamford

21st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $32.90 - $45.30
สำนักงานให้บริการใน Stamford

555 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Stamford

57 West 57th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Stamford

845 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
สำนักงานให้บริการใน Stamford

1740 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Stamford

477 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Stamford

1325 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $20.90 - $28.80
สำนักงานให้บริการใน Stamford

415 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
สำนักงานให้บริการใน Stamford

747 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Stamford

245 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Stamford

One Rockefeller Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Stamford

250 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Stamford

230 Park Ave


สำนักงาน เริ่มต้น $32.90 - $45.30
สำนักงานให้บริการใน Stamford

787 Eleventh Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Stamford

405 Lexington Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
สำนักงานให้บริการใน Stamford

405 Lexington Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
สำนักงานให้บริการใน Stamford

1177 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Stamford

340 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.30 - $37.60
สำนักงานให้บริการใน Stamford

600 Third Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
สำนักงานให้บริการใน Stamford

100 Park Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $22.90 - $31.50
สำนักงานให้บริการใน Stamford

Park 80 West


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $19.90
สำนักงานให้บริการใน Stamford

1501 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $20.90 - $28.80
สำนักงานให้บริการใน Stamford

260 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.90 - $34.20
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Stamford

104 West 40th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Stamford

112 W. 34th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Stamford

136 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.30 - $33.40
สำนักงานให้บริการใน Stamford

1250 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Stamford

5 Penn Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Stamford

387 Park Avenue South


สำนักงาน เริ่มต้น $24.30 - $33.40
สำนักงานให้บริการใน Stamford

132 West 31st Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $35.10
สำนักงานให้บริการใน Stamford

434 W. 33rd Street


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $39.00
สำนักงานให้บริการใน Stamford

41 Madison Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $24.30 - $33.40
สำนักงานให้บริการใน Stamford

287 Park Ave S


สำนักงาน เริ่มต้น $31.20 - $42.90
สำนักงานให้บริการใน Stamford

275 Seventh Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $20.90 - $28.80
สำนักงานให้บริการใน Stamford

111 W. 19th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $25.50 - $31.90
สำนักงานให้บริการใน Stamford

413 West 14th St.


สำนักงาน เริ่มต้น $45.80 - $63.00
สำนักงานให้บริการใน Stamford

One International Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $10.00 - $13.70
สำนักงานให้บริการใน Stamford

411 Lafayette Street


สำนักงาน เริ่มต้น $29.60 - $40.60
สำนักงานให้บริการใน Stamford

1 Meadowlands Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $18.00 - $22.50
สำนักงานให้บริการใน Stamford

101 Avenue of the Americas


สำนักงาน เริ่มต้น $29.60 - $40.60
สำนักงานให้บริการใน Stamford

221 River Street


สำนักงาน เริ่มต้น $21.90 - $30.00
สำนักงานให้บริการใน Stamford

99 Hudson Street, 5th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น $24.30 - $33.40
สำนักงานให้บริการใน Stamford

175 Pearl Street


สำนักงาน เริ่มต้น $27.00 - $37.20
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Stamford

100 Church Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.90 - $27.30
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Stamford

41 Flatbush Ave.


สำนักงาน เริ่มต้น $27.00 - $37.20
สำนักงานให้บริการใน Stamford

200 Vesey Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.90 - $27.30
สำนักงานให้บริการใน Stamford

300 Cadman Plaza West


สำนักงาน เริ่มต้น $20.70 - $28.40
สำนักงานให้บริการใน Stamford

165 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $19.90 - $27.30
สำนักงานให้บริการใน Stamford

140 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $15.30 - $21.10
สำนักงานให้บริการใน Stamford

14 Wall Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.30 - $21.10
สำนักงานให้บริการใน Stamford

77 Water Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.90 - $27.30
สำนักงานให้บริการใน Stamford

80 Broad Street


สำนักงาน เริ่มต้น $15.30 - $21.10
สำนักงานให้บริการใน Stamford

2500 Plaza 5


สำนักงาน เริ่มต้น $23.70 - $32.50
สำนักงานให้บริการใน Stamford

101 Hudson Street


สำนักงาน เริ่มต้น $18.70 - $25.70
สำนักงานให้บริการใน Stamford

157 Church Street


สำนักงาน เริ่มต้น $10.30 - $14.20
สำนักงานให้บริการใน Stamford

999 Riverview Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $11.40 - $15.70
สำนักงานให้บริการใน Stamford

28 Valley Road


สำนักงาน เริ่มต้น $16.20 - $22.30
สำนักงานให้บริการใน Stamford

One Gateway Center


สำนักงาน เริ่มต้น $15.40 - $21.20
สำนักงานให้บริการใน Stamford

35 Bay Street


สำนักงาน เริ่มต้น $22.60 - $31.00
สำนักงานให้บริการใน Stamford

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


สำนักงาน เริ่มต้น $9.30 - $12.80

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Stamford
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186