สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Shelton

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Shelton

One Reservoir Corporate Centre


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Shelton

157 Church Street


สำนักงาน เริ่มต้น $11.50 - $15.80
สำนักงานให้บริการใน Shelton

1000 Lafayette Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $10.10 - $13.90
สำนักงานให้บริการใน Shelton

8 Wright Street


สำนักงาน เริ่มต้น $18.20 - $25.00
สำนักงานให้บริการใน Shelton

15 River Road


สำนักงาน เริ่มต้น $20.70 - $25.90
สำนักงานให้บริการใน Shelton

83 Wooster Heights Rd


สำนักงาน เริ่มต้น $9.10 - $11.30
สำนักงานให้บริการใน Shelton

101 Merritt 7 Corporate Park


สำนักงาน เริ่มต้น $18.20 - $25.00
สำนักงานให้บริการใน Shelton

40 Richards Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $10.40 - $13.00
สำนักงานให้บริการใน Shelton

Soundview Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $15.50 - $21.20
สำนักงานให้บริการใน Shelton

Building B


สำนักงาน เริ่มต้น $9.40 - $12.90
สำนักงานให้บริการใน Shelton

One Stamford Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $15.50 - $21.20
สำนักงานให้บริการใน Shelton

175 Capital Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $10.40 - $14.30
สำนักงานให้บริการใน Shelton

100 S. Bedford Rd.


สำนักงาน เริ่มต้น $12.00 - $16.50
สำนักงานให้บริการใน Shelton

500 West Putnam Ave.


สำนักงาน เริ่มต้น $18.90 - $25.90
สำนักงานให้บริการใน Shelton

71 Raymond Rd


สำนักงาน เริ่มต้น $14.80 - $20.30
สำนักงานให้บริการใน Shelton

15 North Main Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.60 - $26.90
สำนักงานให้บริการใน Shelton

Hauppauge Center


สำนักงาน เริ่มต้น $16.10 - $22.10
สำนักงานให้บริการใน Shelton

80 Orville Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $7.90 - $10.80
สำนักงานให้บริการใน Shelton

100 Pearl Street


สำนักงาน เริ่มต้น $11.50 - $15.80
สำนักงานให้บริการใน Shelton

777 Westchester Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $16.10 - $22.10
สำนักงานให้บริการใน Shelton

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $16.10 - $22.10
สำนักงานให้บริการใน Shelton

200 Broadhollow Road


สำนักงาน เริ่มต้น $12.10 - $16.70
สำนักงานให้บริการใน Shelton

50 Main Street


สำนักงาน เริ่มต้น $13.70 - $18.80
สำนักงานให้บริการใน Shelton

7 Skyline Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $10.60 - $14.60
สำนักงานให้บริการใน Shelton

68 South Service Road


สำนักงาน เริ่มต้น $17.20 - $23.60
สำนักงานให้บริการใน Shelton

6800 Jericho Turnpike


สำนักงาน เริ่มต้น $13.50 - $18.50
สำนักงานให้บริการใน Shelton

520 White Plains Road


สำนักงาน เริ่มต้น $13.70 - $18.80
สำนักงานให้บริการใน Shelton

360 Bloomfield Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $11.50 - $15.80
สำนักงานให้บริการใน Shelton

100 Duffy Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.10 - $15.20

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Shelton
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186