สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Shelton

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Shelton

One Reservoir Corporate Centre


สำนักงาน เริ่มต้น $13 - $18
สำนักงานให้บริการใน Shelton

157 Church Street


สำนักงาน เริ่มต้น $10 - $14
สำนักงานให้บริการใน Shelton

1000 Lafayette Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $10 - $13
สำนักงานให้บริการใน Shelton

8 Wright Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19 - $26
สำนักงานให้บริการใน Shelton

15 River Road


สำนักงาน เริ่มต้น $16 - $20
สำนักงานให้บริการใน Shelton

83 Wooster Heights Rd


สำนักงาน เริ่มต้น $10 - $13
สำนักงานให้บริการใน Shelton

101 Merritt 7 Corporate Park


สำนักงาน เริ่มต้น $15 - $20
สำนักงานให้บริการใน Shelton

40 Richards Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $10 - $13
สำนักงานให้บริการใน Shelton

Soundview Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $12 - $16
สำนักงานให้บริการใน Shelton

Building B


สำนักงาน เริ่มต้น $9 - $12
สำนักงานให้บริการใน Shelton

One Stamford Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $16 - $22
สำนักงานให้บริการใน Shelton

175 Capital Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $10 - $14
สำนักงานให้บริการใน Shelton

100 S. Bedford Rd.


สำนักงาน เริ่มต้น $12 - $17
สำนักงานให้บริการใน Shelton

500 West Putnam Ave.


สำนักงาน เริ่มต้น $16 - $22
สำนักงานให้บริการใน Shelton

71 Raymond Rd


สำนักงาน เริ่มต้น $14 - $19
สำนักงานให้บริการใน Shelton

15 North Main Street


สำนักงาน เริ่มต้น $17 - $23
สำนักงานให้บริการใน Shelton

Hauppauge Center


สำนักงาน เริ่มต้น $19 - $26
สำนักงานให้บริการใน Shelton

80 Orville Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $10 - $13
สำนักงานให้บริการใน Shelton

100 Pearl Street


สำนักงาน เริ่มต้น $14 - $19
สำนักงานให้บริการใน Shelton

777 Westchester Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $17 - $23
สำนักงานให้บริการใน Shelton

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $15 - $21
สำนักงานให้บริการใน Shelton

200 Broadhollow Road


สำนักงาน เริ่มต้น $13 - $18
สำนักงานให้บริการใน Shelton

50 Main Street


สำนักงาน เริ่มต้น $17 - $23
สำนักงานให้บริการใน Shelton

7 Skyline Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $14 - $19
สำนักงานให้บริการใน Shelton

68 South Service Road


สำนักงาน เริ่มต้น $15 - $20
สำนักงานให้บริการใน Shelton

6800 Jericho Turnpike


สำนักงาน เริ่มต้น $15 - $20
สำนักงานให้บริการใน Shelton

520 White Plains Road


สำนักงาน เริ่มต้น $15 - $21
สำนักงานให้บริการใน Shelton

360 Bloomfield Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $9 - $12
สำนักงานให้บริการใน Shelton

100 Duffy Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $13 - $16

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Shelton
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186