สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Bridgeport

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

1000 Lafayette Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $9.10 - $12.50
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

One Reservoir Corporate Centre


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

8 Wright Street


สำนักงาน เริ่มต้น $19.90 - $27.30
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

101 Merritt 7 Corporate Park


สำนักงาน เริ่มต้น $13.90 - $19.10
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

15 River Road


สำนักงาน เริ่มต้น $19.90 - $24.80
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

40 Richards Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.50 - $15.60
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

157 Church Street


สำนักงาน เริ่มต้น $10.30 - $14.20
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

Soundview Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $12.50 - $17.20
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

One Stamford Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $16.20 - $22.30
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

83 Wooster Heights Rd


สำนักงาน เริ่มต้น $10.00 - $12.40
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

Hauppauge Center


สำนักงาน เริ่มต้น $18.30 - $25.10
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

500 West Putnam Ave.


สำนักงาน เริ่มต้น $17.80 - $24.50
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

100 S. Bedford Rd.


สำนักงาน เริ่มต้น $11.10 - $15.20
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

80 Orville Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $9.50 - $13.10
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

200 Broadhollow Road


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $20.00
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $23.10
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

777 Westchester Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $23.10
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

68 South Service Road


สำนักงาน เริ่มต้น $18.30 - $25.10
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

6800 Jericho Turnpike


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $20.00
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

50 Main Street


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $23.10
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

7 Skyline Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $12.40 - $17.00
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

100 Duffy Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $12.70 - $15.80
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

520 White Plains Road


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $19.90
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

173 Huguenot Street


สำนักงาน เริ่มต้น $16.80 - $21.00
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

73 Market Street


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $19.90
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

626 RexCorp Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $20.00
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

1129 Northern Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $20.00
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

Building B


สำนักงาน เริ่มต้น $9.40 - $12.90
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

1979 Marcus Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $20.00
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

175 Capital Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $11.00 - $15.10
สำนักงานให้บริการใน Bridgeport

70 East Sunrise Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $14.50 - $20.00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Bridgeport
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186