สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Irvine

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Irvine

17875 Von Karman Ave


สำนักงาน เริ่มต้น $17.10 - $23.50
สำนักงานให้บริการใน Irvine

17901 Von Karman Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $14.20 - $19.50
สำนักงานให้บริการใน Irvine

4695 MacArthur Court


สำนักงาน เริ่มต้น $12.20 - $16.70
สำนักงานให้บริการใน Irvine

5000 Birch Street


สำนักงาน เริ่มต้น $9.90 - $13.60
สำนักงานให้บริการใน Irvine

19800 MacArthur Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $13.40 - $18.40
สำนักงานให้บริการใน Irvine

895 Dove Street


สำนักงาน เริ่มต้น $11.10 - $15.20
สำนักงานให้บริการใน Irvine

555 Anton Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.60
สำนักงานให้บริการใน Irvine

Plaza Tower I


สำนักงาน เริ่มต้น $14.20 - $19.50
สำนักงานให้บริการใน Irvine

530 Technology Dr.


สำนักงาน เริ่มต้น $17.80 - $24.40
สำนักงานให้บริการใน Irvine

7545 Irvine Center Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $13.10 - $18.00
สำนักงานให้บริการใน Irvine

300 Spectrum Center Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $14.40 - $19.80
สำนักงานให้บริการใน Irvine

1100 Town and Country Road


สำนักงาน เริ่มต้น $13.10 - $18.00
สำนักงานให้บริการใน Irvine

23046 Avenida de la Carlota


สำนักงาน เริ่มต้น $13.30 - $18.20
สำนักงานให้บริการใน Irvine

333 City Boulevard West


สำนักงาน เริ่มต้น $10.50 - $14.40
สำนักงานให้บริการใน Irvine

2400 East Katella


สำนักงาน เริ่มต้น $11.80 - $16.20
สำนักงานให้บริการใน Irvine

30211 Avenida de las Banderas


สำนักงาน เริ่มต้น $12.40 - $17.00
สำนักงานให้บริการใน Irvine

999 Corporate Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $15.60 - $21.50
สำนักงานให้บริการใน Irvine

135 South State College Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $12.30 - $16.90
สำนักงานให้บริการใน Irvine

6 Centerpointe Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $9.60 - $13.20
สำนักงานให้บริการใน Irvine

17777 Center Court Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $11.40 - $15.60
สำนักงานให้บริการใน Irvine

1370 Valley Vista Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $10.10 - $13.80
สำนักงานให้บริการใน Irvine

111 West Ocean Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $13.60 - $18.80
สำนักงานให้บริการใน Irvine

11801 Pierce Street


สำนักงาน เริ่มต้น $13.60 - $18.70
สำนักงานให้บริการใน Irvine

222 West 6th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $8.50 - $11.60
สำนักงานให้บริการใน Irvine

1050 West Lakes Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $11.70 - $16.00
สำนักงานให้บริการใน Irvine

5800 S. Eastern Ave.


สำนักงาน เริ่มต้น $13.20 - $18.10
สำนักงานให้บริการใน Irvine

879 West 190th Street


สำนักงาน เริ่มต้น $13.20 - $18.10
สำนักงานให้บริการใน Irvine

3200 Guasti Road


สำนักงาน เริ่มต้น $12.20 - $16.80
สำนักงานให้บริการใน Irvine

3281 E. Guasti Road


สำนักงาน เริ่มต้น $14.90 - $20.50
สำนักงานให้บริการใน Irvine

609 Deep Valley Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $12.30 - $16.90
สำนักงานให้บริการใน Irvine

21515 Hawthorne Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $14.40 - $19.80
สำนักงานให้บริการใน Irvine

440 E. Huntington Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $12.90 - $17.70
สำนักงานให้บริการใน Irvine

777 S. Alameda


สำนักงาน เริ่มต้น $17.20 - $23.70
สำนักงานให้บริการใน Irvine

2447 Pacific Coast Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $15.80 - $21.70
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Irvine

633 West Fifth Street


สำนักงาน เริ่มต้น $12.80 - $17.50
สำนักงานให้บริการใน Irvine

515 South Flower Street


สำนักงาน เริ่มต้น $11.50 - $15.80
สำนักงานให้บริการใน Irvine

445 S. Figueroa Street


สำนักงาน เริ่มต้น $14.10 - $19.40
สำนักงานให้บริการใน Irvine

400 Continental Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $13.20 - $18.10
สำนักงานให้บริการใน Irvine

360 N. Pacific Coast Highway


สำนักงาน เริ่มต้น $13.20 - $18.10
สำนักงานให้บริการใน Irvine

680 E Colorado Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $17.80 - $24.50
สำนักงานให้บริการใน Irvine

155 N. Lake Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $17.00 - $23.40
สำนักงานให้บริการใน Irvine

117 East Colorado Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $17.00 - $23.40
สำนักงานให้บริการใน Irvine

5999 Center Dr.


สำนักงาน เริ่มต้น $14.90 - $20.50
สำนักงานให้บริการใน Irvine

Howard Hughes Center


สำนักงาน เริ่มต้น $12.30 - $16.90
สำนักงานให้บริการใน Irvine

12777 W. Jefferson Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $16.60 - $22.80
สำนักงานให้บริการใน Irvine

5670 Wilshire Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $18.90 - $26.00
สำนักงานให้บริการใน Irvine

10100 Venice Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $22.00 - $30.20
สำนักงานให้บริการใน Irvine

450 North Brand Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $11.20 - $15.30
สำนักงานให้บริการใน Irvine

1800 North Vine Street


สำนักงาน เริ่มต้น $26.90 - $37.00
สำนักงานให้บริการใน Irvine

145 S. Fairfax Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $20.50 - $28.10
สำนักงานให้บริการใน Irvine

201 N. Brand Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $10.20 - $14.00
สำนักงานให้บริการใน Irvine

Glendale Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น $12.50 - $17.10
สำนักงานให้บริการใน Irvine

8383 Wilshire Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น $16.30 - $22.40
สำนักงานให้บริการใน Irvine

473 E. Carnegie Drive


สำนักงาน เริ่มต้น $11.30 - $15.60
สำนักงานให้บริการใน Irvine

3415 South Sepulveda Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $12.30 - $16.90
สำนักงานให้บริการใน Irvine

9465 Wilshire Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น $22.60 - $31.00
สำนักงานให้บริการใน Irvine

8560 W. Sunset Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $23.30 - $32.00
สำนักงานให้บริการใน Irvine

2029 Century Park East


สำนักงาน เริ่มต้น $20.30 - $27.90
สำนักงานให้บริการใน Irvine

1901 Avenue of the Stars


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00 - $19.20
สำนักงานให้บริการใน Irvine

1800 Century Park East


สำนักงาน เริ่มต้น $16.30 - $22.40
สำนักงานให้บริการใน Irvine

10100 Santa Monica Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น $14.00 - $19.20
สำนักงานให้บริการใน Irvine

11400 West Olympic Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น $13.20 - $16.50
สำนักงานให้บริการใน Irvine

10880 Wilshire Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $15.00 - $20.60
สำนักงานให้บริการใน Irvine

4100 W. Alameda Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $14.90 - $20.50
สำนักงานให้บริการใน Irvine

2450 Colorado Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $20.60 - $28.30
สำนักงานให้บริการใน Irvine

2500 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น $18.90 - $26.00
สำนักงานให้บริการใน Irvine

303 North Glenoaks Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $13.40 - $18.50
สำนักงานให้บริการใน Irvine

11601 Wilshire Blvd.


สำนักงาน เริ่มต้น $15.00 - $20.60
สำนักงานให้บริการใน Irvine

12100 Wilshire Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น $13.20 - $18.20
สำนักงานให้บริการใน Irvine

730 Arizona Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น $27.50 - $37.70

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Irvine
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186