สาขาของพื้นที่สำนักงานใน York

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน York

Tower Court


สำนักงาน เริ่มต้น £3.10 - £4.20
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน York

Ground and first floor


สำนักงาน เริ่มต้น £5.20 - £7.10

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน York
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186