สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Wakefield

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Wakefield

Market Walk


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00
สำนักงานให้บริการใน Wakefield

Gelderd Road


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00
สำนักงานให้บริการใน Wakefield

Princes Square


สำนักงาน เริ่มต้น £7.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Wakefield

7 Park Row


สำนักงาน เริ่มต้น £8.00
สำนักงานให้บริการใน Wakefield

2 Wellington Place


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00
สำนักงานให้บริการใน Wakefield

67 Albion Street


สำนักงาน เริ่มต้น £7.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Wakefield

1200 Century Way


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00
สำนักงานให้บริการใน Wakefield

Old Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00
สำนักงานให้บริการใน Wakefield

Salts Mill Road


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00
สำนักงานให้บริการใน Wakefield

1 The Oasis


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน Wakefield

2 Pinfold Street


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00
สำนักงานให้บริการใน Wakefield

1 Concourse Way


สำนักงาน เริ่มต้น £6.00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Wakefield
โทรหาเราวันนี้: 02 021 0520