สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Halifax

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Halifax

Old Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00
สำนักงานให้บริการใน Halifax

Salts Mill Road


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00
สำนักงานให้บริการใน Halifax

Gelderd Road


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00
สำนักงานให้บริการใน Halifax

2 Wellington Place


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00
สำนักงานให้บริการใน Halifax

Princes Square


สำนักงาน เริ่มต้น £7.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Halifax

7 Park Row


สำนักงาน เริ่มต้น £8.00
สำนักงานให้บริการใน Halifax

67 Albion Street


สำนักงาน เริ่มต้น £7.00
สำนักงานให้บริการใน Halifax

Market Walk


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Halifax

1200 Century Way


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Halifax
โทรหาเราวันนี้: 02 021 0520