สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Uxbridge

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Highbridge


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.90
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

The Charter Building


สำนักงาน เริ่มต้น £11.60 - £15.90
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Four Roundwood Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น £7.70 - £10.50
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

6-9 The Square


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.90
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Hyde Park Hayes 3


สำนักงาน เริ่มต้น £6.40 - £8.80
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Building 1


สำนักงาน เริ่มต้น £9.30 - £12.80
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

450 Bath Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.40 - £8.80
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Terminal 5 Arrivals Concourse


สำนักงาน เริ่มต้น £32.90 - £41.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

1 Brunel Way


สำนักงาน เริ่มต้น £8.70 - £12.00
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Terminal 3


สำนักงาน เริ่มต้น £4.90 - £6.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Terminal 2


สำนักงาน เริ่มต้น £4.90 - £6.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Cardinal Point


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £8.00
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

79 College Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.80 - £9.30
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

268 Bath Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

1st Floor, Beaconsfield MSA


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

59-60 Thames St


สำนักงาน เริ่มต้น £6.00 - £8.20
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

1st Floor, Building 2


สำนักงาน เริ่มต้น £8.10 - £11.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

71-75 Uxbridge Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9.90 - £13.60
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Centurion House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.90 - £7.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Rourke House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £8.90
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

6th floor, First Central 200


สำนักงาน เริ่มต้น £11.10 - £15.20
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

54 Clarendon Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £9.00
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Great West Road


สำนักงาน เริ่มต้น £7.10 - £8.90
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Regal House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.90 - £9.90
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Building 3, Chiswick Park


สำนักงาน เริ่มต้น £11.40 - £15.70
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Hilton Hotel


สำนักงาน เริ่มต้น £4.90 - £6.20
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Parkshot House


สำนักงาน เริ่มต้น £9.70 - £13.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

St Mary's Court


สำนักงาน เริ่มต้น £6.90 - £9.50
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

9 Fishers Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £9.70 - £13.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Causeway House


สำนักงาน เริ่มต้น £9.70 - £13.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Siena Court


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £8.00
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

1 Bell Street


สำนักงาน เริ่มต้น £8.40 - £11.60
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Aston Court


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.60
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Concorde Road


สำนักงาน เริ่มต้น £7.40 - £9.20
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

26-28 Hammersmith Grove


สำนักงาน เริ่มต้น £9.40 - £12.90
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

2 Smith Square


สำนักงาน เริ่มต้น £15.60 - £21.50
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

4 Imperial Place


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £9.00
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Jubilee House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.60 - £10.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

3000 Hillswood Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £7.40 - £10.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

239 High Street Kensington


สำนักงาน เริ่มต้น £13.50 - £18.60
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

127 Kensington High Street


สำนักงาน เริ่มต้น £18.10 - £24.90
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

2 Kingdom Street


สำนักงาน เริ่มต้น £15.30 - £21.00
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

One Kingdom Street


สำนักงาน เริ่มต้น £12.90 - £17.70
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

1 Burwood Place


สำนักงาน เริ่มต้น £9.20 - £11.50
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Wellington Way


สำนักงาน เริ่มต้น £5.10 - £7.00
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

83 Baker Street


สำนักงาน เริ่มต้น £16.80 - £23.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

25 North Row


สำนักงาน เริ่มต้น £15.30 - £21.00
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Ground Floor, Suite F


สำนักงาน เริ่มต้น £7.70 - £10.60
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

The Harley Building


สำนักงาน เริ่มต้น £19.10 - £26.30
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

50 Grosvenor Hill


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

17 Hanover Square


สำนักงาน เริ่มต้น £11.70 - £16.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

33 Cavendish Square


สำนักงาน เริ่มต้น £15.10 - £20.80
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Bentinck House


สำนักงาน เริ่มต้น £12.60 - £13.90
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Berkeley Square House


สำนักงาน เริ่มต้น £18.30 - £25.20
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

307 Euston Road


สำนักงาน เริ่มต้น £14.20 - £19.50
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

The Maylands Building


สำนักงาน เริ่มต้น £7.00 - £9.60
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

10 Margaret Street


สำนักงาน เริ่มต้น £13.00 - £16.20
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Jubilee House


สำนักงาน เริ่มต้น £15.10 - £20.80
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

111 Buckingham Palace Road


สำนักงาน เริ่มต้น £14.00 - £19.30
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

52 Grosvenor Gardens


สำนักงาน เริ่มต้น £14.00 - £19.30
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Mappin House


สำนักงาน เริ่มต้น £18.30 - £25.20
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

85 Tottenham Court Road


สำนักงาน เริ่มต้น £10.80 - £14.80
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

39 Mark Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4.50 - £5.70
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

48 Charlotte Street


สำนักงาน เริ่มต้น £10.80 - £14.80
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

48 Warwick Street


สำนักงาน เริ่มต้น £10.10 - £13.90
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

25 Wilton Road


สำนักงาน เริ่มต้น £19.20 - £26.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

8 St James's Square


สำนักงาน เริ่มต้น £235.80 - £259.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

16 Upper Woburn Place


สำนักงาน เริ่มต้น £11.50 - £15.80
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Venture House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.70 - £6.50
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

100 Pall Mall


สำนักงาน เริ่มต้น £14.40 - £19.70
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Battersea Power Station


กรุณาโทร
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Rex House


สำนักงาน เริ่มต้น £17.60 - £24.20
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Hamilton House


สำนักงาน เริ่มต้น £10.10 - £13.90
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

2 Fountain Court


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £9.00
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

60 St Martins Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £17.50 - £24.10
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

1 Northumberland Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น £12.40 - £17.10
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Golden Cross House


สำนักงาน เริ่มต้น £11.20 - £15.50
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

4/4a Bloomsbury Square


สำนักงาน เริ่มต้น £6.10 - £8.30
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

344-354 Gray's Inn Road


สำนักงาน เริ่มต้น £10.10 - £12.60
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

90 Long Acre


สำนักงาน เริ่มต้น £14.50 - £19.90
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

31 Southampton Row


สำนักงาน เริ่มต้น £10.50 - £14.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Thornton Park Development


สำนักงาน เริ่มต้น £14.00 - £19.30
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

37 Vintage House,


สำนักงาน เริ่มต้น £6.80 - £9.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

70 White Lion Street


สำนักงาน เริ่มต้น £17.00 - £23.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

1st Floor Holborn Gate


สำนักงาน เริ่มต้น £12.20 - £16.70
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

77 Farringdon Road


สำนักงาน เริ่มต้น £16.80 - £23.00
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

20 St. Andrew Street


สำนักงาน เริ่มต้น £13.50 - £18.60
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

100 High Street


สำนักงาน เริ่มต้น £8.50 - £11.70
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Albion House High Street, Unit 6


สำนักงาน เริ่มต้น £9.70 - £13.30
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Tallis House


สำนักงาน เริ่มต้น £10.00 - £13.70
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

107-111 Fleet Street


สำนักงาน เริ่มต้น £8.90 - £12.20
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Maple House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £8.20
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

16 St Martin's le Grand


สำนักงาน เริ่มต้น £11.30 - £14.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

167 City Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9.70 - £13.30
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

60 Cannon Street


สำนักงาน เริ่มต้น £15.10 - £20.80
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

1 Ropemaker Street


สำนักงาน เริ่มต้น £14.60 - £20.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

45 Moorfields


สำนักงาน เริ่มต้น £10.70 - £11.80
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

30 Moorgate


สำนักงาน เริ่มต้น £15.40 - £21.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Alpha House


สำนักงาน เริ่มต้น £8.30 - £11.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Epworth House


สำนักงาน เริ่มต้น £11.60 - £15.90
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

68 Lombard Street


สำนักงาน เริ่มต้น £8.90 - £12.20
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

18 King William Street


สำนักงาน เริ่มต้น £11.30 - £15.50
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

23 Austin Friars


สำนักงาน เริ่มต้น £9.70 - £13.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Alpheus Building


สำนักงาน เริ่มต้น £21.10 - £29.00
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

68 King William Street


สำนักงาน เริ่มต้น £15.10 - £20.80
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

3 London Bridge Street


สำนักงาน เริ่มต้น £15.70 - £21.60
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Tower 42


สำนักงาน เริ่มต้น £13.90 - £19.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

New Broad Street House


สำนักงาน เริ่มต้น £14.60 - £20.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Cobham MSA, M25, Junction 9/10


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £8.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

6 Hays Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £12.80 - £17.60
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

100 Bishopsgate


สำนักงาน เริ่มต้น £18.30 - £25.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

12th Floor Broadgate Tower


สำนักงาน เริ่มต้น £12.40 - £17.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

30 St Marys Axe


สำนักงาน เริ่มต้น £16.90 - £23.20
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

The Minster Building


สำนักงาน เริ่มต้น £15.40 - £21.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

63 St Mary Axe


สำนักงาน เริ่มต้น £13.90 - £19.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

New London House


สำนักงาน เริ่มต้น £13.90 - £19.10
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

3 More London Riverside


สำนักงาน เริ่มต้น £15.00 - £20.60
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Dorset House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.30 - £8.70
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Titan Court


สำนักงาน เริ่มต้น £7.20 - £9.90
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

The Henley Building


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Sutton Ct Rd


สำนักงาน เริ่มต้น £7.60 - £10.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Building 220, Wharfedale Road


สำนักงาน เริ่มต้น £7.50 - £10.30
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

377 - 399 London Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4.70
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Quatro House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.10 - £5.70
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

25 Cabot Square


สำนักงาน เริ่มต้น £14.80 - £20.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

1 Canada Square, 37th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £14.10 - £19.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Interchange House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.60 - £10.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Level 33


สำนักงาน เริ่มต้น £13.40 - £18.50
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

Beacon House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.60
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

The Lansdowne Building


สำนักงาน เริ่มต้น £6.80 - £9.40
สำนักงานให้บริการใน Uxbridge

400 Thames Valley Park Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.80

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Uxbridge
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186