สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Sheffield

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Sheffield

7th Floor, 2 Pinfold Street


สำนักงาน เริ่มต้น £6 - £8
สำนักงานให้บริการใน Sheffield

1 Concourse Way


สำนักงาน เริ่มต้น £7 - £9
สำนักงานให้บริการใน Sheffield

Blades Enterprise Centre


สำนักงาน เริ่มต้น £4 - £5
สำนักงานให้บริการใน Sheffield

2nd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £4 - £5
สำนักงานให้บริการใน Sheffield

Management Suite


สำนักงาน เริ่มต้น £2 - £3

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Sheffield
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186