สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Reigate

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Castle Court


สำนักงาน เริ่มต้น £7.10 - £9.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Kingsgate


สำนักงาน เริ่มต้น £8.20 - £11.30
สำนักงานให้บริการใน Reigate

25 Clarendon Road


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £7.90
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Ground Floor, Level 00


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Metcalf Way


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Dorset House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.10 - £9.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Churchill Court 3


สำนักงาน เริ่มต้น £8.30 - £11.40
สำนักงานให้บริการใน Reigate

3rd floor


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
สำนักงานให้บริการใน Reigate

1st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £8.10
สำนักงานให้บริการใน Reigate

The Lansdowne Building


สำนักงาน เริ่มต้น £7.10 - £9.80
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Interchange House


สำนักงาน เริ่มต้น £9.00 - £12.30
สำนักงานให้บริการใน Reigate

2nd floor


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Wellington Way


สำนักงาน เริ่มต้น £6.30 - £8.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Causeway House


สำนักงาน เริ่มต้น £11.40 - £15.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Regus Bromley


สำนักงาน เริ่มต้น £6.60 - £9.00
สำนักงานให้บริการใน Reigate

One Elmfield Park


สำนักงาน เริ่มต้น £9.90 - £13.60
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Regal House


สำนักงาน เริ่มต้น £9.90 - £12.30
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Parkshot House


สำนักงาน เริ่มต้น £11.40 - £15.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Woking One


สำนักงาน เริ่มต้น £9.30 - £12.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

1 Farnham Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.80 - £9.30
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Units A-J


สำนักงาน เริ่มต้น £10.30 - £14.10
สำนักงานให้บริการใน Reigate

John de Mierre House


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Reigate

3000 Cathedral Hill


สำนักงาน เริ่มต้น £6.80 - £9.30
สำนักงานให้บริการใน Reigate

3000 Hillswood Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £7.80 - £10.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

77 Fulham Palace Road


สำนักงาน เริ่มต้น £15.00 - £20.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

1st floor, Romer House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.80 - £10.80
สำนักงานให้บริการใน Reigate

2 Queen Caroline Street


สำนักงาน เริ่มต้น £10.90 - £14.90
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Crown House


สำนักงาน เริ่มต้น £9.90 - £13.60
สำนักงานให้บริการใน Reigate

37 Vintage House,


สำนักงาน เริ่มต้น £8.00 - £11.00
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Fishers Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £11.40 - £15.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

26-28 Hammersmith Grove


สำนักงาน เริ่มต้น £11.80 - £16.30
สำนักงานให้บริการใน Reigate

111 Buckingham Palace Road


สำนักงาน เริ่มต้น £16.00 - £22.00
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Building 3, Chiswick Park


สำนักงาน เริ่มต้น £11.40 - £15.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Great West Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9.90 - £13.50
สำนักงานให้บริการใน Reigate

52 Grosvenor Gardens


สำนักงาน เริ่มต้น £14.00 - £19.30
สำนักงานให้บริการใน Reigate

1st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £15.10 - £20.70
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reigate

10 Greycoat Place


สำนักงาน เริ่มต้น £11.70 - £14.60
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Portland House


สำนักงาน เริ่มต้น £14.00 - £19.30
สำนักงานให้บริการใน Reigate

50 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น £11.70 - £16.10
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Centurion House


สำนักงาน เริ่มต้น £9.00 - £11.20
สำนักงานให้บริการใน Reigate

100 Pall Mall


สำนักงาน เริ่มต้น £15.70 - £21.60
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reigate

1 Berkeley Street


สำนักงาน เริ่มต้น £13.20 - £18.20
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reigate

1 Northumberland Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น £12.50 - £17.20
สำนักงานให้บริการใน Reigate

4th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £17.50 - £24.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reigate

2nd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £16.60 - £22.80
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Golden Cross House


สำนักงาน เริ่มต้น £10.80 - £14.80
สำนักงานให้บริการใน Reigate

25 Sackville Street


สำนักงาน เริ่มต้น £15.70 - £21.60
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Alpha House


สำนักงาน เริ่มต้น £10.40 - £14.30
สำนักงานให้บริการใน Reigate

48 Warwick Street


สำนักงาน เริ่มต้น £12.30 - £17.00
สำนักงานให้บริการใน Reigate

17 Hanover Square


สำนักงาน เริ่มต้น £11.90 - £16.30
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Rourke House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.80 - £10.70
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reigate

3rd floor, News Building


สำนักงาน เริ่มต้น £19.40 - £26.60
สำนักงานให้บริการใน Reigate

25 North Row


สำนักงาน เริ่มต้น £13.30 - £18.30
สำนักงานให้บริการใน Reigate

60 St Martins Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £17.40 - £23.90
สำนักงานให้บริการใน Reigate

3 More London Riverside


สำนักงาน เริ่มต้น £19.40 - £26.60
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Terminal 2


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Reigate

6 Hays Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £12.30 - £16.90
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Amadeus House


สำนักงาน เริ่มต้น £14.10 - £19.40
สำนักงานให้บริการใน Reigate

1 Burwood Place


สำนักงาน เริ่มต้น £10.00 - £12.50
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reigate

22 Long Acre


สำนักงาน เริ่มต้น £10.80 - £14.80
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Jubilee House


สำนักงาน เริ่มต้น £16.60 - £22.80
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Tallis House


สำนักงาน เริ่มต้น £13.20 - £18.20
สำนักงานให้บริการใน Reigate

33 Cavendish Square


สำนักงาน เริ่มต้น £13.20 - £18.20
สำนักงานให้บริการใน Reigate

90 Long Acre


สำนักงาน เริ่มต้น £12.50 - £17.20
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Terminal 3


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Mappin House


สำนักงาน เริ่มต้น £19.20 - £26.40
สำนักงานให้บริการใน Reigate

6th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £17.00 - £23.30
สำนักงานให้บริการใน Reigate

One Kingdom Street


สำนักงาน เริ่มต้น £14.70 - £20.10
สำนักงานให้บริการใน Reigate

18 Soho Square


สำนักงาน เริ่มต้น £12.30 - £17.00
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Saunders House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.60 - £10.40
สำนักงานให้บริการใน Reigate

10 Margaret Street


สำนักงาน เริ่มต้น £12.30 - £15.40
สำนักงานให้บริการใน Reigate

68 King William Street


สำนักงาน เริ่มต้น £10.70 - £14.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

1 Fetter Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £12.80 - £14.10
สำนักงานให้บริการใน Reigate

60 Cannon Street


สำนักงาน เริ่มต้น £10.70 - £14.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

18 King William Street


สำนักงาน เริ่มต้น £11.90 - £16.40
สำนักงานให้บริการใน Reigate

The Minster Building


สำนักงาน เริ่มต้น £17.10 - £23.60
สำนักงานให้บริการใน Reigate

107-111 Fleet Street


สำนักงาน เริ่มต้น £7.20 - £9.90
สำนักงานให้บริการใน Reigate

83 Baker Street


สำนักงาน เริ่มต้น £13.30 - £18.30
สำนักงานให้บริการใน Reigate

88 Kingsway


สำนักงาน เริ่มต้น £10.20 - £14.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reigate

68 Lombard Street


สำนักงาน เริ่มต้น £10.70 - £14.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

New London House


สำนักงาน เริ่มต้น £12.00 - £16.50
สำนักงานให้บริการใน Reigate

The Harley Building


สำนักงาน เริ่มต้น £20.20 - £27.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

4/4a Bloomsbury Square


สำนักงาน เริ่มต้น £8.20 - £11.20
สำนักงานให้บริการใน Reigate

48 Charlotte Street


สำนักงาน เริ่มต้น £9.50 - £13.00
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Bentinck House


สำนักงาน เริ่มต้น £11.90 - £13.00
สำนักงานให้บริการใน Reigate

31 Southampton Row


สำนักงาน เริ่มต้น £11.40 - £15.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

16 St Martin's le Grand


สำนักงาน เริ่มต้น £10.70 - £13.40
สำนักงานให้บริการใน Reigate

1st Floor Holborn Gate


สำนักงาน เริ่มต้น £11.40 - £15.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

131 - 151 Great Titchfield Street


สำนักงาน เริ่มต้น £7.10 - £8.90
สำนักงานให้บริการใน Reigate

85 Tottenham Court Road


สำนักงาน เริ่มต้น £12.30 - £17.00
สำนักงานให้บริการใน Reigate

27 Austin Friars


สำนักงาน เริ่มต้น £10.30 - £14.20
สำนักงานให้บริการใน Reigate

30 St Marys Axe


สำนักงาน เริ่มต้น £17.10 - £23.60
สำนักงานให้บริการใน Reigate

23 Austin Friars


สำนักงาน เริ่มต้น £10.30 - £14.20
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Tower 42


สำนักงาน เริ่มต้น £12.00 - £16.50
สำนักงานให้บริการใน Reigate

88 Wood Street


สำนักงาน เริ่มต้น £11.90 - £16.40
สำนักงานให้บริการใน Reigate

30 Moorgate


สำนักงาน เริ่มต้น £17.10 - £23.60
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reigate

63 St Mary Axe


สำนักงาน เริ่มต้น £15.20 - £20.90
สำนักงานให้บริการใน Reigate

New Broad Street House


สำนักงาน เริ่มต้น £12.00 - £16.50
สำนักงานให้บริการใน Reigate

45 Moorfields


สำนักงาน เริ่มต้น £11.50 - £12.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

9 Devonshire Square


สำนักงาน เริ่มต้น £10.30 - £14.20
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Level 33


สำนักงาน เริ่มต้น £16.50 - £22.60
สำนักงานให้บริการใน Reigate

1 Ropemaker Street


สำนักงาน เริ่มต้น £17.10 - £23.60
สำนักงานให้บริการใน Reigate

2nd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £12.00 - £16.50
สำนักงานให้บริการใน Reigate

29th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £11.80 - £16.20
สำนักงานให้บริการใน Reigate

1 Canada Square, 37th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £14.00 - £19.20
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Terminal 5 Arrivals Concourse


สำนักงาน เริ่มต้น £32.90 - £41.10
สำนักงานให้บริการใน Reigate

16 Upper Woburn Place


สำนักงาน เริ่มต้น £13.60 - £18.70
สำนักงานให้บริการใน Reigate

12th Floor Broadgate Tower


สำนักงาน เริ่มต้น £10.30 - £14.20
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Hamilton House


สำนักงาน เริ่มต้น £11.80 - £16.20
สำนักงานให้บริการใน Reigate

Epworth House


สำนักงาน เริ่มต้น £17.10 - £23.60
สำนักงานให้บริการใน Reigate

6th floor, First Central 200


สำนักงาน เริ่มต้น £12.30 - £16.90
สำนักงานให้บริการใน Reigate

344-354 Gray's Inn Road


สำนักงาน เริ่มต้น £11.80 - £14.80
สำนักงานให้บริการใน Reigate

5th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.90
สำนักงานให้บริการใน Reigate

450 Bath Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9.40 - £12.90
สำนักงานให้บริการใน Reigate

167 City Road


สำนักงาน เริ่มต้น £10.30 - £14.20

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Reigate
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186