สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Reading

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reading

9 Greyfriars Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9.10 - £12.50
สำนักงานให้บริการใน Reading

Davidson House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reading

400 Thames Valley Park Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £7.90
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reading

200 Brook Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
สำนักงานให้บริการใน Reading

Atlantic House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £7.90
สำนักงานให้บริการใน Reading

1210 Parkview


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
สำนักงานให้บริการใน Reading

1650 Arlington Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £7.90
สำนักงานให้บริการใน Reading

The Henley Building


สำนักงาน เริ่มต้น £7.80 - £10.70
สำนักงานให้บริการใน Reading

Venture House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £8.00
สำนักงานให้บริการใน Reading

Atrium Court


สำนักงาน เริ่มต้น £5.30 - £7.20
สำนักงานให้บริการใน Reading

Pinewood Chineham Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น £5.30 - £7.30
สำนักงานให้บริการใน Reading

1 Bell Street


สำนักงาน เริ่มต้น £7.40 - £10.20
สำนักงานให้บริการใน Reading

Siena Court


สำนักงาน เริ่มต้น £6.80 - £9.30
สำนักงานให้บริการใน Reading

377 - 399 London Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน Reading

Jubilee House


สำนักงาน เริ่มต้น £8.40 - £11.60
สำนักงานให้บริการใน Reading

Stroudley Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน Reading

Centaur House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.50 - £6.20
สำนักงานให้บริการใน Reading

Quatro House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.30 - £7.30
สำนักงานให้บริการใน Reading

Beacon House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.60 - £7.70
สำนักงานให้บริการใน Reading

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน Reading

Fowler Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น £5.90 - £8.10
สำนักงานให้บริการใน Reading

Oxford House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.40 - £5.50
สำนักงานให้บริการใน Reading

268 Bath Road


สำนักงาน เริ่มต้น £7.60 - £10.40
สำนักงานให้บริการใน Reading

Aston Court


สำนักงาน เริ่มต้น £6.90 - £9.40
สำนักงานให้บริการใน Reading

59-60 Thames St


สำนักงาน เริ่มต้น £8.20 - £11.20
สำนักงานให้บริการใน Reading

18 Stoke Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.30 - £8.70
สำนักงานให้บริการใน Reading

1 Brunel Way


สำนักงาน เริ่มต้น £9.30 - £12.70
สำนักงานให้บริการใน Reading

1st Floor, Beaconsfield MSA


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Reading

Rourke House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.80 - £10.70
สำนักงานให้บริการใน Reading

3000 Hillswood Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £7.80 - £10.70
สำนักงานให้บริการใน Reading

Woking One


สำนักงาน เริ่มต้น £9.30 - £12.70
สำนักงานให้บริการใน Reading

Centurion House


สำนักงาน เริ่มต้น £9.00 - £11.20
สำนักงานให้บริการใน Reading

John Eccles House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.90 - £8.60
สำนักงานให้บริการใน Reading

Building 1


สำนักงาน เริ่มต้น £8.40 - £11.60

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Reading
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186