สาขาของพื้นที่สำนักงานใน St Albans

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน St Albans

2 Fountain Court


สำนักงาน เริ่มต้น £7.20 - £9.90
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Ground Floor, Suite F


สำนักงาน เริ่มต้น £8.60 - £11.80
สำนักงานให้บริการใน St Albans

2nd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £9.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

The Maylands Building


สำนักงาน เริ่มต้น £7.70 - £10.60
สำนักงานให้บริการใน St Albans

39 Mark Road


สำนักงาน เริ่มต้น £5.30 - £6.60
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Hilton Hotel


สำนักงาน เริ่มต้น £4.90 - £6.20
สำนักงานให้บริการใน St Albans

54 Clarendon Road


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £8.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

2 Falcon Gate


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £9.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

4 Imperial Place


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £9.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Maple House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.40 - £6.70
สำนักงานให้บริการใน St Albans

1st Floor, Building 2


สำนักงาน เริ่มต้น £7.40 - £10.10
สำนักงานให้บริการใน St Albans

960 Capability Green


สำนักงาน เริ่มต้น £5.90 - £8.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Cardinal Point


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £8.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Innovation Centre and Business Base


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

79 College Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.80 - £9.30
สำนักงานให้บริการใน St Albans

St Mary's Court


สำนักงาน เริ่มต้น £6.90 - £9.40
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Building 1


สำนักงาน เริ่มต้น £8.40 - £11.60
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Pindar Rd


สำนักงาน เริ่มต้น £3.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Vision 25, Innova Park


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £9.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Highbridge


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.90
สำนักงานให้บริการใน St Albans

The Charter Building


สำนักงาน เริ่มต้น £10.00 - £13.80
สำนักงานให้บริการใน St Albans

6th floor, First Central 200


สำนักงาน เริ่มต้น £11.10 - £15.20
สำนักงานให้บริการใน St Albans

1st Floor, Beaconsfield MSA


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน St Albans

71-75 Uxbridge Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9.90 - £13.60
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Ground Floor, The Bower


สำนักงาน เริ่มต้น £9.00 - £12.40
สำนักงานให้บริการใน St Albans

6-9 The Square


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.90
สำนักงานให้บริการใน St Albans

One Kingdom Street


สำนักงาน เริ่มต้น £12.90 - £17.70
สำนักงานให้บริการใน St Albans

6th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £17.00 - £23.30
สำนักงานให้บริการใน St Albans

5th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £7.10 - £9.80
สำนักงานให้บริการใน St Albans

83 Baker Street


สำนักงาน เริ่มต้น £11.50 - £15.80
สำนักงานให้บริการใน St Albans

307 Euston Road


สำนักงาน เริ่มต้น £14.20 - £19.50
สำนักงานให้บริการใน St Albans

16 Upper Woburn Place


สำนักงาน เริ่มต้น £13.60 - £18.70
สำนักงานให้บริการใน St Albans

1 Burwood Place


สำนักงาน เริ่มต้น £9.80 - £12.20
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Hamilton House


สำนักงาน เริ่มต้น £11.20 - £15.40
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Building 3, Chiswick Park


สำนักงาน เริ่มต้น £11.40 - £15.70
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน St Albans

344-354 Gray's Inn Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9.10 - £11.40
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Vantage London, 6th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £7.90 - £9.90
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Bentinck House


สำนักงาน เริ่มต้น £12.10 - £13.30
สำนักงานให้บริการใน St Albans

The Harley Building


สำนักงาน เริ่มต้น £18.20 - £25.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

85 Tottenham Court Road


สำนักงาน เริ่มต้น £11.30 - £15.60
สำนักงานให้บริการใน St Albans

9 Fishers Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £8.80 - £12.10
สำนักงานให้บริการใน St Albans

48 Charlotte Street


สำนักงาน เริ่มต้น £9.70 - £13.30
สำนักงานให้บริการใน St Albans

25 North Row


สำนักงาน เริ่มต้น £12.90 - £17.70
สำนักงานให้บริการใน St Albans

33 Cavendish Square


สำนักงาน เริ่มต้น £10.70 - £14.70
สำนักงานให้บริการใน St Albans

10 Margaret Street


สำนักงาน เริ่มต้น £12.30 - £15.40
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Aston Court


สำนักงาน เริ่มต้น £6.90 - £9.40
สำนักงานให้บริการใน St Albans

26-28 Hammersmith Grove


สำนักงาน เริ่มต้น £10.90 - £15.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Mappin House


สำนักงาน เริ่มต้น £16.60 - £22.80
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Jubilee House


สำนักงาน เริ่มต้น £16.60 - £22.80
สำนักงานให้บริการใน St Albans

1st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £13.50 - £18.60
สำนักงานให้บริการใน St Albans

18 Soho Square


สำนักงาน เริ่มต้น £11.30 - £15.60
สำนักงานให้บริการใน St Albans

4/4a Bloomsbury Square


สำนักงาน เริ่มต้น £6.70 - £9.20
สำนักงานให้บริการใน St Albans

17 Hanover Square


สำนักงาน เริ่มต้น £11.90 - £16.30
สำนักงานให้บริการใน St Albans

31 Southampton Row


สำนักงาน เริ่มต้น £11.10 - £15.20
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน St Albans

2nd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £18.20 - £25.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

88 Kingsway


สำนักงาน เริ่มต้น £7.70 - £10.60
สำนักงานให้บริการใน St Albans

77 Fulham Palace Road


สำนักงาน เริ่มต้น £12.90 - £17.80
สำนักงานให้บริการใน St Albans

48 Warwick Street


สำนักงาน เริ่มต้น £11.30 - £15.60
สำนักงานให้บริการใน St Albans

77 Farringdon Road


สำนักงาน เริ่มต้น £16.90 - £23.30
สำนักงานให้บริการใน St Albans

167 City Road


สำนักงาน เริ่มต้น £10.30 - £14.10
สำนักงานให้บริการใน St Albans

25 Sackville Street


สำนักงาน เริ่มต้น £13.40 - £18.50
สำนักงานให้บริการใน St Albans

1st Floor Holborn Gate


สำนักงาน เริ่มต้น £12.20 - £16.70
สำนักงานให้บริการใน St Albans

90 Long Acre


สำนักงาน เริ่มต้น £13.20 - £18.10
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน St Albans

22 Long Acre


สำนักงาน เริ่มต้น £11.20 - £15.50
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Amadeus House


สำนักงาน เริ่มต้น £11.20 - £15.50
สำนักงานให้บริการใน St Albans

60 St Martins Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £20.60 - £28.40
สำนักงานให้บริการใน St Albans

4th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £15.10 - £20.80
สำนักงานให้บริการใน St Albans

100 Pall Mall


สำนักงาน เริ่มต้น £16.80 - £23.10
สำนักงานให้บริการใน St Albans

1 Fetter Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £11.20 - £12.40
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Golden Cross House


สำนักงาน เริ่มต้น £10.20 - £14.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Epworth House


สำนักงาน เริ่มต้น £14.00 - £19.20
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน St Albans

1 Northumberland Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น £11.20 - £15.50
สำนักงานให้บริการใน St Albans

107-111 Fleet Street


สำนักงาน เริ่มต้น £7.20 - £9.90
สำนักงานให้บริการใน St Albans

1 Ropemaker Street


สำนักงาน เริ่มต้น £15.40 - £21.10
สำนักงานให้บริการใน St Albans

88 Wood Street


สำนักงาน เริ่มต้น £10.70 - £14.70
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Tallis House


สำนักงาน เริ่มต้น £8.00 - £11.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

16 St Martin's le Grand


สำนักงาน เริ่มต้น £8.00 - £10.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

45 Moorfields


สำนักงาน เริ่มต้น £12.80 - £14.10
สำนักงานให้บริการใน St Albans

12th Floor Broadgate Tower


สำนักงาน เริ่มต้น £10.30 - £14.10
สำนักงานให้บริการใน St Albans

2nd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £12.20 - £16.80
สำนักงานให้บริการใน St Albans

30 Moorgate


สำนักงาน เริ่มต้น £15.40 - £21.10
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Alpheus Building


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Portland House


สำนักงาน เริ่มต้น £14.00 - £19.30
สำนักงานให้บริการใน St Albans

50 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น £13.40 - £18.50
สำนักงานให้บริการใน St Albans

52 Grosvenor Gardens


สำนักงาน เริ่มต้น £14.00 - £19.30
สำนักงานให้บริการใน St Albans

111 Buckingham Palace Road


สำนักงาน เริ่มต้น £16.00 - £22.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

New Broad Street House


สำนักงาน เริ่มต้น £12.20 - £16.80
สำนักงานให้บริการใน St Albans

23 Austin Friars


สำนักงาน เริ่มต้น £10.30 - £14.10
สำนักงานให้บริการใน St Albans

27 Austin Friars


สำนักงาน เริ่มต้น £7.20 - £9.90
สำนักงานให้บริการใน St Albans

25 Wilton Road


สำนักงาน เริ่มต้น £16.00 - £20.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Tower 42


สำนักงาน เริ่มต้น £14.00 - £19.20
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน St Albans

60 Cannon Street


สำนักงาน เริ่มต้น £10.70 - £14.70
สำนักงานให้บริการใน St Albans

450 Bath Road


สำนักงาน เริ่มต้น £7.10 - £9.80
สำนักงานให้บริการใน St Albans

100 Bishopsgate


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน St Albans

9 Devonshire Square


สำนักงาน เริ่มต้น £15.30 - £16.80
สำนักงานให้บริการใน St Albans

18 Stoke Road


สำนักงาน เริ่มต้น £5.40 - £7.40
สำนักงานให้บริการใน St Albans

63 St Mary Axe


สำนักงาน เริ่มต้น £14.00 - £19.20
สำนักงานให้บริการใน St Albans

68 Lombard Street


สำนักงาน เริ่มต้น £8.00 - £11.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

30 St Marys Axe


สำนักงาน เริ่มต้น £14.00 - £19.20
สำนักงานให้บริการใน St Albans

18 King William Street


สำนักงาน เริ่มต้น £10.70 - £14.70
สำนักงานให้บริการใน St Albans

1 Brunel Way


สำนักงาน เริ่มต้น £8.30 - £11.40
สำนักงานให้บริการใน St Albans

68 King William Street


สำนักงาน เริ่มต้น £9.90 - £13.60
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Parkshot House


สำนักงาน เริ่มต้น £11.40 - £15.70
สำนักงานให้บริการใน St Albans

New London House


สำนักงาน เริ่มต้น £10.30 - £14.10
สำนักงานให้บริการใน St Albans

The Minster Building


สำนักงาน เริ่มต้น £14.00 - £19.20
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Terminal 2


สำนักงาน เริ่มต้น £4.90 - £6.10
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Terminal 3


สำนักงาน เริ่มต้น £4.90 - £6.10
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Alpha House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.90 - £10.80
สำนักงานให้บริการใน St Albans

3rd floor, News Building


สำนักงาน เริ่มต้น £14.90 - £20.50
สำนักงานให้บริการใน St Albans

6 Hays Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £11.60 - £15.90
สำนักงานให้บริการใน St Albans

37 Vintage House,


สำนักงาน เริ่มต้น £7.20 - £9.90
สำนักงานให้บริการใน St Albans

268 Bath Road


สำนักงาน เริ่มต้น £7.60 - £10.40
สำนักงานให้บริการใน St Albans

3 More London Riverside


สำนักงาน เริ่มต้น £16.60 - £22.80
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Battersea Power Station


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน St Albans

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Terminal 5 Arrivals Concourse


สำนักงาน เริ่มต้น £32.90 - £41.10
สำนักงานให้บริการใน St Albans

Regal House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.90 - £9.90

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน St Albans
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186