สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Fleet

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Centaur House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.10 - £5.70
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Fowler Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น £5.50 - £7.60
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Quatro House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.10 - £5.70
สำนักงานให้บริการใน Fleet

377 - 399 London Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4.70
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Stroudley Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Pinewood Chineham Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น £4.60 - £6.30
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Venture House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.70 - £6.50
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Building 220, Wharfedale Road


สำนักงาน เริ่มต้น £7.50 - £10.30
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Building 2


สำนักงาน เริ่มต้น £10.10 - £13.90
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Austen House


สำนักงาน เริ่มต้น £8.70 - £12.00
สำนักงานให้บริการใน Fleet

1 Farnham Road


สำนักงาน เริ่มต้น £8.20 - £11.30
สำนักงานให้บริการใน Fleet

200 Brook Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.80
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Albion House High Street, Unit 6


สำนักงาน เริ่มต้น £9.70 - £13.30
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Fleet

400 Thames Valley Park Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.80
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Davidson House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.50 - £9.30
สำนักงานให้บริการใน Fleet

2 Blagrave St,


สำนักงาน เริ่มต้น £12.80 - £17.60
สำนักงานให้บริการใน Fleet

9 Greyfriars Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9.60 - £13.10
สำนักงานให้บริการใน Fleet

1210 Parkview


สำนักงาน เริ่มต้น £4.70 - £6.50
สำนักงานให้บริการใน Fleet

3000 Hillswood Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £7.40 - £10.10
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Concorde Road


สำนักงาน เริ่มต้น £7.40 - £9.20
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Wellington Way


สำนักงาน เริ่มต้น £5.10 - £7.00
สำนักงานให้บริการใน Fleet

The Henley Building


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
สำนักงานให้บริการใน Fleet

1 Bell Street


สำนักงาน เริ่มต้น £8.40 - £11.60
สำนักงานให้บริการใน Fleet

59-60 Thames St


สำนักงาน เริ่มต้น £6.00 - £8.20
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Rourke House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £8.90
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Siena Court


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £8.00
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Centurion House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.90 - £7.40
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Cobham MSA, M25, Junction 9/10


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £8.10
สำนักงานให้บริการใน Fleet

268 Bath Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
สำนักงานให้บริการใน Fleet

1 Brunel Way


สำนักงาน เริ่มต้น £8.70 - £12.00
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Terminal 5 Arrivals Concourse


สำนักงาน เริ่มต้น £32.90 - £41.10
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Jubilee House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.60 - £10.40
สำนักงานให้บริการใน Fleet

450 Bath Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.40 - £8.80

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Fleet
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186