สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Basingstoke

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Stroudley Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Pinewood Chineham Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น £5 - £6
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

1650 Arlington Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น £5 - £7
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

1210 Parkview


สำนักงาน เริ่มต้น £5 - £7
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

200 Brook Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £6 - £8
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Centaur House


สำนักงาน เริ่มต้น £4 - £6
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Oxford House


สำนักงาน เริ่มต้น £5 - £7
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Davidson House


สำนักงาน เริ่มต้น £8 - £9
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

9 Greyfriars Road


สำนักงาน เริ่มต้น £10 - £13
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Fowler Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น £6 - £8
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Building 220, Wharfedale Road


สำนักงาน เริ่มต้น £8 - £10
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

400 Thames Valley Park Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £6 - £8
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

377 - 399 London Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Quatro House


สำนักงาน เริ่มต้น £5 - £6
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

1, Winnal Valley Road


สำนักงาน เริ่มต้น £5
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Venture House


สำนักงาน เริ่มต้น £5 - £7
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Atrium Court


สำนักงาน เริ่มต้น £5 - £7
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Caxton Close


สำนักงาน เริ่มต้น £4
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

The Henley Building


สำนักงาน เริ่มต้น £7 - £9

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Basingstoke
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186