สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Bolton

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Bolton

120 Bark Street


สำนักงาน เริ่มต้น £4.10 - £5.60
สำนักงานให้บริการใน Bolton

2nd Floor, Lowry Mill


สำนักงาน เริ่มต้น £5.20 - £6.50
สำนักงานให้บริการใน Bolton

Centenary Way


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00 - £6.90
สำนักงานให้บริการใน Bolton

Digital World Centre


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00 - £6.90
สำนักงานให้บริการใน Bolton

10th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £8.20 - £11.30
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Bolton

82 King Street


สำนักงาน เริ่มต้น £5.90 - £8.10
สำนักงานให้บริการใน Bolton

53 Fountain Street


สำนักงาน เริ่มต้น £5.90 - £8.10
สำนักงานให้บริการใน Bolton

Peter House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.80 - £9.30
สำนักงานให้บริการใน Bolton

Cinnamon House, Cinnamon Park


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00 - £5.50
สำนักงานให้บริการใน Bolton

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £6.00 - £8.30
สำนักงานให้บริการใน Bolton

Hilton Hotel


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Bolton

Manchester Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น £4.50 - £6.10
สำนักงานให้บริการใน Bolton

Unit 5, Albert Edward House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00 - £5.50

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Bolton
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186