สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Fleet

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Centaur House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00 - £5.40
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Fowler Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.40
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Quatro House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.30 - £7.30
สำนักงานให้บริการใน Fleet

377 - 399 London Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Stroudley Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Pinewood Chineham Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น £5.30 - £7.30
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Venture House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.20 - £7.20
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Atrium Court


สำนักงาน เริ่มต้น £4.80 - £6.50
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Building 220, Wharfedale Road


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Building 2


สำนักงาน เริ่มต้น £9.30 - £12.70
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Units A-J


สำนักงาน เริ่มต้น £10.30 - £14.10
สำนักงานให้บริการใน Fleet

1 Farnham Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.80 - £9.30
สำนักงานให้บริการใน Fleet

200 Brook Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Woking One


สำนักงาน เริ่มต้น £9.30 - £12.70
สำนักงานให้บริการใน Fleet

400 Thames Valley Park Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £5.50 - £7.50
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Davidson House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.80 - £9.30
สำนักงานให้บริการใน Fleet

9 Greyfriars Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9.60 - £13.10
สำนักงานให้บริการใน Fleet

1650 Arlington Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น £5.50 - £7.50
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Fleet

1210 Parkview


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
สำนักงานให้บริการใน Fleet

3000 Hillswood Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £8.20 - £11.20
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Wellington Way


สำนักงาน เริ่มต้น £6.30 - £8.70
สำนักงานให้บริการใน Fleet

1 Bell Street


สำนักงาน เริ่มต้น £7.40 - £10.20
สำนักงานให้บริการใน Fleet

The Henley Building


สำนักงาน เริ่มต้น £7.10 - £9.80
สำนักงานให้บริการใน Fleet

59-60 Thames St


สำนักงาน เริ่มต้น £8.60 - £11.80
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Siena Court


สำนักงาน เริ่มต้น £6.80 - £9.30
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Rourke House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.90 - £9.50
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Centurion House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.40 - £8.00
สำนักงานให้บริการใน Fleet

1st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £8.10
สำนักงานให้บริการใน Fleet

268 Bath Road


สำนักงาน เริ่มต้น £7.60 - £10.40
สำนักงานให้บริการใน Fleet

1 Brunel Way


สำนักงาน เริ่มต้น £9.30 - £12.70
สำนักงานให้บริการใน Fleet

18 Stoke Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.30 - £8.70
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Terminal 5 Arrivals Concourse


สำนักงาน เริ่มต้น £32.90 - £41.10
สำนักงานให้บริการใน Fleet

Jubilee House


สำนักงาน เริ่มต้น £8.40 - £11.60
สำนักงานให้บริการใน Fleet

450 Bath Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9.40 - £12.90

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Fleet
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186