สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Coventry

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Coventry

3, The Quadrant


สำนักงาน เริ่มต้น £4.40 - £6.10
สำนักงานให้บริการใน Coventry

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £6.70 - £8.30
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Coventry

4200 Waterside Centre


สำนักงาน เริ่มต้น £6.30 - £8.70
สำนักงานให้บริการใน Coventry

Hilton Hotel


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Coventry

Central Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น £6.30 - £8.70
สำนักงานให้บริการใน Coventry

Fort Dunlop


สำนักงาน เริ่มต้น £5.60 - £7.70
สำนักงานให้บริการใน Coventry

35 Bull Street


สำนักงาน เริ่มต้น £9.10 - £12.50
สำนักงานให้บริการใน Coventry

43 Temple Row


สำนักงาน เริ่มต้น £5.10 - £7.00
สำนักงานให้บริการใน Coventry

One Victoria Square


สำนักงาน เริ่มต้น £5.10 - £7.00
สำนักงานให้บริการใน Coventry

12-22 Newhall Street


สำนักงาน เริ่มต้น £6.80 - £9.40
สำนักงานให้บริการใน Coventry

Crossway


สำนักงาน เริ่มต้น £6.40 - £8.80
สำนักงานให้บริการใน Coventry

2nd floor


สำนักงาน เริ่มต้น £5.10 - £7.00
สำนักงานให้บริการใน Coventry

Calthorpe Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.40 - £8.80
สำนักงานให้บริการใน Coventry

M1 Motorway Southbound


สำนักงาน เริ่มต้น £10.60
สำนักงานให้บริการใน Coventry

1st Floor, Gateway House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.60 - £7.70
สำนักงานให้บริการใน Coventry

Park House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00 - £6.90

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Coventry
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186