สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Cheadle

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Cheadle

5300 Lakeside


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00 - £6.80
สำนักงานให้บริการใน Cheadle

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £5.50 - £7.50
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Cheadle

Manchester Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00 - £6.80
สำนักงานให้บริการใน Cheadle

Hilton Hotel


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Cheadle

Peter House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £8.90
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Cheadle

53 Fountain Street


สำนักงาน เริ่มต้น £5.90 - £8.10
สำนักงานให้บริการใน Cheadle

10th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £7.10 - £9.80
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Cheadle

82 King Street


สำนักงาน เริ่มต้น £5.90 - £8.10
สำนักงานให้บริการใน Cheadle

Pall Mall Court


สำนักงาน เริ่มต้น £5.30 - £7.20
สำนักงานให้บริการใน Cheadle

Digital World Centre


สำนักงาน เริ่มต้น £5.90 - £8.10
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Cheadle

Centenary Way


สำนักงาน เริ่มต้น £5.30 - £7.20
สำนักงานให้บริการใน Cheadle

2nd Floor, Lowry Mill


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.20
สำนักงานให้บริการใน Cheadle

Cinnamon House, Cinnamon Park


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00 - £5.50
สำนักงานให้บริการใน Cheadle

120 Bark Street


สำนักงาน เริ่มต้น £4.50 - £6.20

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Cheadle
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186