สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Birmingham

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

35 Bull Street


สำนักงาน เริ่มต้น £9.10 - £12.50
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

43 Temple Row


สำนักงาน เริ่มต้น £5.10 - £7.00
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

12-22 Newhall Street


สำนักงาน เริ่มต้น £6.40 - £8.80
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

One Victoria Square


สำนักงาน เริ่มต้น £5.10 - £7.00
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

Crossway


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £7.90
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

2nd floor


สำนักงาน เริ่มต้น £5.10 - £7.00
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

Calthorpe Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.40 - £8.80
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

Fort Dunlop


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00 - £6.90
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £6.70 - £8.30
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

4200 Waterside Centre


สำนักงาน เริ่มต้น £6.70 - £9.10
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

Park House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.40 - £6.10
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

Central Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น £6.00 - £8.30
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

M6 Toll Junctions T6/T7


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

Isidore Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

Watling Court, Orbital Plaza


สำนักงาน เริ่มต้น £4.40 - £6.10
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

3, The Quadrant


สำนักงาน เริ่มต้น £4.40 - £6.10
สำนักงานให้บริการใน Birmingham

Hilton Hotel


กรุณาโทร

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Birmingham
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186