สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Slough

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Slough

1 Brunel Way


สำนักงาน เริ่มต้น £8.70 - £12.00
สำนักงานให้บริการใน Slough

268 Bath Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
สำนักงานให้บริการใน Slough

59-60 Thames St


สำนักงาน เริ่มต้น £6.00 - £8.20
สำนักงานให้บริการใน Slough

450 Bath Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.40 - £8.80
สำนักงานให้บริการใน Slough

Terminal 5 Arrivals Concourse


สำนักงาน เริ่มต้น £32.90 - £41.10
สำนักงานให้บริการใน Slough

Highbridge


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.90
สำนักงานให้บริการใน Slough

1 Bell Street


สำนักงาน เริ่มต้น £8.40 - £11.60
สำนักงานให้บริการใน Slough

Siena Court


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £8.00
สำนักงานให้บริการใน Slough

The Charter Building


สำนักงาน เริ่มต้น £11.60 - £15.90
สำนักงานให้บริการใน Slough

1st Floor, Beaconsfield MSA


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Slough

Concorde Road


สำนักงาน เริ่มต้น £7.40 - £9.20
สำนักงานให้บริการใน Slough

Rourke House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £8.90
สำนักงานให้บริการใน Slough

Building 1


สำนักงาน เริ่มต้น £8.60 - £11.90
สำนักงานให้บริการใน Slough

Centurion House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.90 - £7.40
สำนักงานให้บริการใน Slough

Terminal 3


สำนักงาน เริ่มต้น £4.90 - £6.10
สำนักงานให้บริการใน Slough

Four Roundwood Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น £7.70 - £10.50
สำนักงานให้บริการใน Slough

Terminal 2


สำนักงาน เริ่มต้น £4.90 - £6.10
สำนักงานให้บริการใน Slough

6-9 The Square


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.90
สำนักงานให้บริการใน Slough

Hyde Park Hayes 3


สำนักงาน เริ่มต้น £6.40 - £8.80
สำนักงานให้บริการใน Slough

Jubilee House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.60 - £10.40
สำนักงานให้บริการใน Slough

Aston Court


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.60
สำนักงานให้บริการใน Slough

Venture House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.70 - £6.50
สำนักงานให้บริการใน Slough

3000 Hillswood Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £7.40 - £10.10
สำนักงานให้บริการใน Slough

Cardinal Point


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £8.00
สำนักงานให้บริการใน Slough

St Mary's Court


สำนักงาน เริ่มต้น £6.90 - £9.50
สำนักงานให้บริการใน Slough

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน Slough

1st Floor, Building 2


สำนักงาน เริ่มต้น £8.10 - £11.10
สำนักงานให้บริการใน Slough

79 College Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.80 - £9.30
สำนักงานให้บริการใน Slough

Regal House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.90 - £9.90
สำนักงานให้บริการใน Slough

71-75 Uxbridge Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9.90 - £13.60
สำนักงานให้บริการใน Slough

Wellington Way


สำนักงาน เริ่มต้น £5.10 - £7.00
สำนักงานให้บริการใน Slough

Causeway House


สำนักงาน เริ่มต้น £9.70 - £13.40
สำนักงานให้บริการใน Slough

The Henley Building


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
สำนักงานให้บริการใน Slough

Parkshot House


สำนักงาน เริ่มต้น £9.70 - £13.40
สำนักงานให้บริการใน Slough

Great West Road


สำนักงาน เริ่มต้น £7.10 - £8.90
สำนักงานให้บริการใน Slough

Albion House High Street, Unit 6


สำนักงาน เริ่มต้น £9.70 - £13.30
สำนักงานให้บริการใน Slough

6th floor, First Central 200


สำนักงาน เริ่มต้น £11.10 - £15.20
สำนักงานให้บริการใน Slough

54 Clarendon Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £9.00
สำนักงานให้บริการใน Slough

Building 220, Wharfedale Road


สำนักงาน เริ่มต้น £7.50 - £10.30
สำนักงานให้บริการใน Slough

Building 3, Chiswick Park


สำนักงาน เริ่มต้น £11.40 - £15.70
สำนักงานให้บริการใน Slough

377 - 399 London Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4.70
สำนักงานให้บริการใน Slough

9 Fishers Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £9.70 - £13.40
สำนักงานให้บริการใน Slough

Hilton Hotel


สำนักงาน เริ่มต้น £4.90 - £6.20
สำนักงานให้บริการใน Slough

Quatro House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.10 - £5.70
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Slough

400 Thames Valley Park Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.80
สำนักงานให้บริการใน Slough

80 Wood Ln,


สำนักงาน เริ่มต้น £19.20 - £26.40
สำนักงานให้บริการใน Slough

26-28 Hammersmith Grove


สำนักงาน เริ่มต้น £9.40 - £12.90
สำนักงานให้บริการใน Slough

2 Smith Square


สำนักงาน เริ่มต้น £14.90 - £20.40
สำนักงานให้บริการใน Slough

Cobham MSA, M25, Junction 9/10


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £8.10
สำนักงานให้บริการใน Slough

Davidson House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.50 - £9.30
สำนักงานให้บริการใน Slough

2 Blagrave St,


สำนักงาน เริ่มต้น £12.80 - £17.60
สำนักงานให้บริการใน Slough

9 Greyfriars Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9.60 - £13.10
สำนักงานให้บริการใน Slough

239 High Street Kensington


สำนักงาน เริ่มต้น £13.50 - £18.60
สำนักงานให้บริการใน Slough

Fowler Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น £5.50 - £7.60
สำนักงานให้บริการใน Slough

Beacon House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.60
สำนักงานให้บริการใน Slough

127 Kensington High Street


สำนักงาน เริ่มต้น £18.10 - £24.90
สำนักงานให้บริการใน Slough

4 Imperial Place


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £9.00
สำนักงานให้บริการใน Slough

Centaur House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.10 - £5.70
สำนักงานให้บริการใน Slough

2 Kingdom Street


สำนักงาน เริ่มต้น £15.30 - £21.00
สำนักงานให้บริการใน Slough

One Kingdom Street


สำนักงาน เริ่มต้น £12.90 - £17.70
สำนักงานให้บริการใน Slough

Dorset House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.30 - £8.70
สำนักงานให้บริการใน Slough

200 Brook Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.80
สำนักงานให้บริการใน Slough

Building 2


สำนักงาน เริ่มต้น £10.10 - £13.90
สำนักงานให้บริการใน Slough

Ground Floor, Suite F


สำนักงาน เริ่มต้น £7.70 - £10.60
สำนักงานให้บริการใน Slough

1 Burwood Place


สำนักงาน เริ่มต้น £9.20 - £11.50
สำนักงานให้บริการใน Slough

The Maylands Building


สำนักงาน เริ่มต้น £7.00 - £9.60
สำนักงานให้บริการใน Slough

39 Mark Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4.50 - £5.70
สำนักงานให้บริการใน Slough

Austen House


สำนักงาน เริ่มต้น £8.70 - £12.00
สำนักงานให้บริการใน Slough

83 Baker Street


สำนักงาน เริ่มต้น £16.80 - £23.10
สำนักงานให้บริการใน Slough

25 North Row


สำนักงาน เริ่มต้น £15.30 - £21.00
สำนักงานให้บริการใน Slough

1 Farnham Road


สำนักงาน เริ่มต้น £8.20 - £11.30
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Slough

50 Grosvenor Hill


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Slough

111 Buckingham Palace Road


สำนักงาน เริ่มต้น £14.00 - £19.30
สำนักงานให้บริการใน Slough

52 Grosvenor Gardens


สำนักงาน เริ่มต้น £14.00 - £19.30
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Slough

Berkeley Square House


สำนักงาน เริ่มต้น £18.30 - £25.20
สำนักงานให้บริการใน Slough

17 Hanover Square


สำนักงาน เริ่มต้น £11.70 - £16.10
สำนักงานให้บริการใน Slough

33 Cavendish Square


สำนักงาน เริ่มต้น £15.10 - £20.80
สำนักงานให้บริการใน Slough

The Harley Building


สำนักงาน เริ่มต้น £19.10 - £26.30
สำนักงานให้บริการใน Slough

Battersea Power Station


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Slough

Bentinck House


สำนักงาน เริ่มต้น £12.60 - £13.90
สำนักงานให้บริการใน Slough

25 Wilton Road


สำนักงาน เริ่มต้น £19.20 - £26.40
สำนักงานให้บริการใน Slough

Jubilee House


สำนักงาน เริ่มต้น £15.10 - £20.80
สำนักงานให้บริการใน Slough

10 Margaret Street


สำนักงาน เริ่มต้น £13.00 - £16.20
สำนักงานให้บริการใน Slough

307 Euston Road


สำนักงาน เริ่มต้น £14.20 - £19.50
สำนักงานให้บริการใน Slough

Mappin House


สำนักงาน เริ่มต้น £18.30 - £25.20
สำนักงานให้บริการใน Slough

48 Warwick Street


สำนักงาน เริ่มต้น £10.10 - £13.90
สำนักงานให้บริการใน Slough

8 St James's Square


สำนักงาน เริ่มต้น £18.90 - £26.00
สำนักงานให้บริการใน Slough

48 Charlotte Street


สำนักงาน เริ่มต้น £10.80 - £14.80
สำนักงานให้บริการใน Slough

85 Tottenham Court Road


สำนักงาน เริ่มต้น £10.80 - £14.80
สำนักงานให้บริการใน Slough

100 Pall Mall


สำนักงาน เริ่มต้น £14.40 - £19.70
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Slough

Rex House


สำนักงาน เริ่มต้น £17.60 - £24.20
สำนักงานให้บริการใน Slough

Thornton Park Development


สำนักงาน เริ่มต้น £14.00 - £19.30
สำนักงานให้บริการใน Slough

18 Soho Square


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Slough

16 Upper Woburn Place


สำนักงาน เริ่มต้น £11.50 - £15.80
สำนักงานให้บริการใน Slough

2 Fountain Court


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £9.00
สำนักงานให้บริการใน Slough

60 St Martins Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £17.50 - £24.10
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Slough

1 Northumberland Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น £12.40 - £17.10
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Slough

Hamilton House


สำนักงาน เริ่มต้น £10.10 - £13.90
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Slough

Golden Cross House


สำนักงาน เริ่มต้น £11.20 - £15.50
สำนักงานให้บริการใน Slough

Sutton Ct Rd


สำนักงาน เริ่มต้น £7.60 - £10.40
สำนักงานให้บริการใน Slough

90 Long Acre


สำนักงาน เริ่มต้น £14.50 - £19.90
สำนักงานให้บริการใน Slough

4/4a Bloomsbury Square


สำนักงาน เริ่มต้น £6.10 - £8.30
สำนักงานให้บริการใน Slough

37 Vintage House,


สำนักงาน เริ่มต้น £6.80 - £9.40
สำนักงานให้บริการใน Slough

31 Southampton Row


สำนักงาน เริ่มต้น £10.50 - £14.40
สำนักงานให้บริการใน Slough

344-354 Gray's Inn Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9.10 - £11.40
สำนักงานให้บริการใน Slough

1st Floor Holborn Gate


สำนักงาน เริ่มต้น £12.20 - £16.70
สำนักงานให้บริการใน Slough

1210 Parkview


สำนักงาน เริ่มต้น £4.70 - £6.50
สำนักงานให้บริการใน Slough

70 White Lion Street


สำนักงาน เริ่มต้น £17.00 - £23.40
สำนักงานให้บริการใน Slough

20 St. Andrew Street


สำนักงาน เริ่มต้น £13.50 - £18.60

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Slough
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186