สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Reading

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Reading

9 Greyfriars Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9.60 - £13.10
สำนักงานให้บริการใน Reading

2 Blagrave St,


สำนักงาน เริ่มต้น £12.80 - £17.60
สำนักงานให้บริการใน Reading

Davidson House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.50 - £9.30
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Reading

400 Thames Valley Park Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.80
สำนักงานให้บริการใน Reading

200 Brook Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.80
สำนักงานให้บริการใน Reading

1210 Parkview


สำนักงาน เริ่มต้น £4.70 - £6.50
สำนักงานให้บริการใน Reading

Building 220, Wharfedale Road


สำนักงาน เริ่มต้น £7.50 - £10.30
สำนักงานให้บริการใน Reading

The Henley Building


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
สำนักงานให้บริการใน Reading

Venture House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.70 - £6.50
สำนักงานให้บริการใน Reading

Concorde Road


สำนักงาน เริ่มต้น £7.40 - £9.20
สำนักงานให้บริการใน Reading

Pinewood Chineham Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น £4.60 - £6.30
สำนักงานให้บริการใน Reading

1 Bell Street


สำนักงาน เริ่มต้น £8.40 - £11.60
สำนักงานให้บริการใน Reading

Siena Court


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £8.00
สำนักงานให้บริการใน Reading

377 - 399 London Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4.70
สำนักงานให้บริการใน Reading

Jubilee House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.60 - £10.40
สำนักงานให้บริการใน Reading

Stroudley Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน Reading

Centaur House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.10 - £5.70
สำนักงานให้บริการใน Reading

Quatro House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.10 - £5.70
สำนักงานให้บริการใน Reading

Beacon House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.60
สำนักงานให้บริการใน Reading

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน Reading

Fowler Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น £5.50 - £7.60
สำนักงานให้บริการใน Reading

Oxford House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.70 - £6.50
สำนักงานให้บริการใน Reading

268 Bath Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
สำนักงานให้บริการใน Reading

Aston Court


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.60
สำนักงานให้บริการใน Reading

59-60 Thames St


สำนักงาน เริ่มต้น £6.00 - £8.20
สำนักงานให้บริการใน Reading

1 Brunel Way


สำนักงาน เริ่มต้น £8.70 - £12.00
สำนักงานให้บริการใน Reading

1st Floor, Beaconsfield MSA


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Reading

3000 Hillswood Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £7.40 - £10.10
สำนักงานให้บริการใน Reading

Rourke House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £8.90
สำนักงานให้บริการใน Reading

Albion House High Street, Unit 6


สำนักงาน เริ่มต้น £9.70 - £13.30
สำนักงานให้บริการใน Reading

Centurion House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.90 - £7.40
สำนักงานให้บริการใน Reading

John Eccles House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.90 - £8.60
สำนักงานให้บริการใน Reading

Building 1


สำนักงาน เริ่มต้น £8.60 - £11.90

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Reading
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186