สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Newbury

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Newbury

Oxford House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.70 - £6.50
สำนักงานให้บริการใน Newbury

1210 Parkview


สำนักงาน เริ่มต้น £4.70 - £6.50
สำนักงานให้บริการใน Newbury

Membury Motorway Services


สำนักงาน เริ่มต้น £3.50 - £4.30
สำนักงานให้บริการใน Newbury

Pinewood Chineham Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น £4.60 - £6.30
สำนักงานให้บริการใน Newbury

Stroudley Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน Newbury

200 Brook Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.80
สำนักงานให้บริการใน Newbury

Caxton Close


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Newbury

9 Greyfriars Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9.60 - £13.10
สำนักงานให้บริการใน Newbury

Davidson House


สำนักงาน เริ่มต้น £7.50 - £9.30
สำนักงานให้บริการใน Newbury

400 Thames Valley Park Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £5.70 - £7.80
สำนักงานให้บริการใน Newbury

Building 220, Wharfedale Road


สำนักงาน เริ่มต้น £7.50 - £10.30
สำนักงานให้บริการใน Newbury

The Henley Building


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Newbury
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186