สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Luton

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Luton

960 Capability Green


สำนักงาน เริ่มต้น £5.60 - £7.60
สำนักงานให้บริการใน Luton

Innovation Centre and Business Base


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน Luton

39 Mark Road


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00 - £6.30
สำนักงานให้บริการใน Luton

The Maylands Building


สำนักงาน เริ่มต้น £7.00 - £9.60
สำนักงานให้บริการใน Luton

Ground Floor, Suite F


สำนักงาน เริ่มต้น £7.70 - £10.60
สำนักงานให้บริการใน Luton

2 Fountain Court


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £9.00
สำนักงานให้บริการใน Luton

2 Falcon Gate


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £9.00
สำนักงานให้บริการใน Luton

2nd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £7.20 - £9.90
สำนักงานให้บริการใน Luton

Hilton Hotel


สำนักงาน เริ่มต้น £4.90 - £6.20
สำนักงานให้บริการใน Luton

54 Clarendon Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £9.00
สำนักงานให้บริการใน Luton

1st Floor, Building 2


สำนักงาน เริ่มต้น £7.40 - £10.10
สำนักงานให้บริการใน Luton

Maple House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.90 - £7.30
สำนักงานให้บริการใน Luton

Cardinal Point


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £8.00
สำนักงานให้บริการใน Luton

4 Imperial Place


สำนักงาน เริ่มต้น £6.50 - £9.00
สำนักงานให้บริการใน Luton

St Mary's Court


สำนักงาน เริ่มต้น £7.50 - £10.40
สำนักงานให้บริการใน Luton

Fairbourne Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £8.00
สำนักงานให้บริการใน Luton

The Gatehouse


สำนักงาน เริ่มต้น £7.70 - £10.60
สำนักงานให้บริการใน Luton

100 Avebury Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น £9.00 - £12.30
สำนักงานให้บริการใน Luton

Exchange House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.90 - £6.70
สำนักงานให้บริการใน Luton

Midsummer Court


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £8.00
สำนักงานให้บริการใน Luton

Pindar Rd


สำนักงาน เริ่มต้น £3.00
สำนักงานให้บริการใน Luton

Building 1


สำนักงาน เริ่มต้น £9.20 - £12.70
สำนักงานให้บริการใน Luton

79 College Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.80 - £9.30

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Luton
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186