สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Basingstoke

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Stroudley Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Pinewood Chineham Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น £5.30 - £7.30
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

1650 Arlington Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £7.90
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Atlantic House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £7.90
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

1210 Parkview


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

200 Brook Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Centaur House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.50 - £6.20
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Oxford House


สำนักงาน เริ่มต้น £4.40 - £5.50
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Davidson House


สำนักงาน เริ่มต้น £6.20 - £8.50
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

9 Greyfriars Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9.10 - £12.50
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Fowler Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น £5.90 - £8.10
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

400 Thames Valley Park Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £7.90
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

377 - 399 London Road


สำนักงาน เริ่มต้น £4.00
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Quatro House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.30 - £7.30
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

1, Winnal Valley Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6.00
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Venture House


สำนักงาน เริ่มต้น £5.80 - £8.00
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Atrium Court


สำนักงาน เริ่มต้น £5.30 - £7.20
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

Caxton Close


สำนักงาน เริ่มต้น £5.00
สำนักงานให้บริการใน Basingstoke

The Henley Building


สำนักงาน เริ่มต้น £7.80 - £10.70

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Basingstoke
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186