สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Barking

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Barking

Jhumat House


สำนักงาน เริ่มต้น £5 - £7
สำนักงานให้บริการใน Barking

Level 33


สำนักงาน เริ่มต้น £14 - £19
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Barking

1 Canada Square, 37th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £15 - £21
สำนักงานให้บริการใน Barking

25 Cabot Square


สำนักงาน เริ่มต้น £15 - £21
สำนักงานให้บริการใน Barking

1st floor, Romer House


สำนักงาน เริ่มต้น £8 - £11
สำนักงานให้บริการใน Barking

9 Devonshire Square


สำนักงาน เริ่มต้น £15 - £17
สำนักงานให้บริการใน Barking

12th Floor Broadgate Tower


สำนักงาน เริ่มต้น £11 - £16
สำนักงานให้บริการใน Barking

63 St Mary Axe


สำนักงาน เริ่มต้น £14 - £19
สำนักงานให้บริการใน Barking

New London House


สำนักงาน เริ่มต้น £11 - £16
สำนักงานให้บริการใน Barking

30 St Marys Axe


สำนักงาน เริ่มต้น £15 - £20
สำนักงานให้บริการใน Barking

100 Bishopsgate


สำนักงาน เริ่มต้น £19 - £26
สำนักงานให้บริการใน Barking

2nd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £12 - £17
สำนักงานให้บริการใน Barking

The Minster Building


สำนักงาน เริ่มต้น £14 - £19
สำนักงานให้บริการใน Barking

New Broad Street House


สำนักงาน เริ่มต้น £12 - £17
สำนักงานให้บริการใน Barking

3 More London Riverside


สำนักงาน เริ่มต้น £15 - £21
สำนักงานให้บริการใน Barking

Alpheus Building


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Barking

Tower 42


สำนักงาน เริ่มต้น £13 - £18
สำนักงานให้บริการใน Barking

Epworth House


สำนักงาน เริ่มต้น £12 - £17
สำนักงานให้บริการใน Barking

27 Austin Friars


สำนักงาน เริ่มต้น £9 - £12
สำนักงานให้บริการใน Barking

23 Austin Friars


สำนักงาน เริ่มต้น £10 - £14
สำนักงานให้บริการใน Barking

167 City Road


สำนักงาน เริ่มต้น £9 - £13
สำนักงานให้บริการใน Barking

1 Ropemaker Street


สำนักงาน เริ่มต้น £15 - £21
สำนักงานให้บริการใน Barking

45 Moorfields


สำนักงาน เริ่มต้น £13 - £14
สำนักงานให้บริการใน Barking

6 Hays Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £12 - £16
สำนักงานให้บริการใน Barking

68 Lombard Street


สำนักงาน เริ่มต้น £9 - £12
สำนักงานให้บริการใน Barking

30 Moorgate


สำนักงาน เริ่มต้น £15 - £21
สำนักงานให้บริการใน Barking

68 King William Street


สำนักงาน เริ่มต้น £10 - £14
สำนักงานให้บริการใน Barking

18 King William Street


สำนักงาน เริ่มต้น £12 - £16
สำนักงานให้บริการใน Barking

3rd floor, News Building


สำนักงาน เริ่มต้น £15 - £21
สำนักงานให้บริการใน Barking

60 Cannon Street


สำนักงาน เริ่มต้น £11 - £15
สำนักงานให้บริการใน Barking

Alpha House


สำนักงาน เริ่มต้น £8 - £11
สำนักงานให้บริการใน Barking

16 St Martin's le Grand


สำนักงาน เริ่มต้น £11 - £13
สำนักงานให้บริการใน Barking

77 Farringdon Road


สำนักงาน เริ่มต้น £15 - £21
สำนักงานให้บริการใน Barking

107-111 Fleet Street


สำนักงาน เริ่มต้น £7 - £10
สำนักงานให้บริการใน Barking

70 White Lion Street


สำนักงาน เริ่มต้น £16 - £22
สำนักงานให้บริการใน Barking

Tallis House


สำนักงาน เริ่มต้น £10 - £14
สำนักงานให้บริการใน Barking

1 Fetter Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £11 - £12
สำนักงานให้บริการใน Barking

1st Floor Holborn Gate


สำนักงาน เริ่มต้น £12 - £17
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Barking

344-354 Gray's Inn Road


สำนักงาน เริ่มต้น £10 - £13
สำนักงานให้บริการใน Barking

Dartford Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น £4 - £5
สำนักงานให้บริการใน Barking

88 Kingsway


สำนักงาน เริ่มต้น £8 - £11
สำนักงานให้บริการใน Barking

31 Southampton Row


สำนักงาน เริ่มต้น £11 - £14
สำนักงานให้บริการใน Barking

4/4a Bloomsbury Square


สำนักงาน เริ่มต้น £7 - £9
สำนักงานให้บริการใน Barking

90 Long Acre


สำนักงาน เริ่มต้น £13 - £18
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Barking

Hamilton House


สำนักงาน เริ่มต้น £10 - £14
สำนักงานให้บริการใน Barking

Amadeus House


สำนักงาน เริ่มต้น £13 - £18
สำนักงานให้บริการใน Barking

60 St Martins Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £21 - £28
สำนักงานให้บริการใน Barking

16 Upper Woburn Place


สำนักงาน เริ่มต้น £12 - £16
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Barking

Golden Cross House


สำนักงาน เริ่มต้น £11 - £16
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Barking

1 Northumberland Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น £12 - £17
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Barking

18 Soho Square


สำนักงาน เริ่มต้น £11 - £16
สำนักงานให้บริการใน Barking

37 Vintage House,


สำนักงาน เริ่มต้น £7 - £10
สำนักงานให้บริการใน Barking

85 Tottenham Court Road


สำนักงาน เริ่มต้น £11 - £16
สำนักงานให้บริการใน Barking

48 Charlotte Street


สำนักงาน เริ่มต้น £10 - £13
สำนักงานให้บริการใน Barking

4th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £15 - £21
สำนักงานให้บริการใน Barking

100 Pall Mall


สำนักงาน เริ่มต้น £17 - £23
สำนักงานให้บริการใน Barking

307 Euston Road


สำนักงาน เริ่มต้น £14 - £20
สำนักงานให้บริการใน Barking

Mappin House


สำนักงาน เริ่มต้น £17 - £23
สำนักงานให้บริการใน Barking

Victory Way


สำนักงาน เริ่มต้น £5 - £7
สำนักงานให้บริการใน Barking

10 Margaret Street


สำนักงาน เริ่มต้น £12 - £15
สำนักงานให้บริการใน Barking

50 Broadway


สำนักงาน เริ่มต้น £13 - £17
สำนักงานให้บริการใน Barking

48 Warwick Street


สำนักงาน เริ่มต้น £11 - £16
สำนักงานให้บริการใน Barking

Jubilee House


สำนักงาน เริ่มต้น £15 - £21
สำนักงานให้บริการใน Barking

25 Sackville Street


สำนักงาน เริ่มต้น £12 - £17
สำนักงานให้บริการใน Barking

Bentinck House


สำนักงาน เริ่มต้น £12 - £13
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Barking

17 Hanover Square


สำนักงาน เริ่มต้น £11 - £15
สำนักงานให้บริการใน Barking

The Harley Building


สำนักงาน เริ่มต้น £18 - £25
สำนักงานให้บริการใน Barking

33 Cavendish Square


สำนักงาน เริ่มต้น £11 - £15
สำนักงานให้บริการใน Barking

One Elmfield Park


สำนักงาน เริ่มต้น £8 - £10
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Barking

2nd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £18 - £25
สำนักงานให้บริการใน Barking

South Tower


สำนักงาน เริ่มต้น £4 - £5
สำนักงานให้บริการใน Barking

Portland House


สำนักงาน เริ่มต้น £13 - £17
สำนักงานให้บริการใน Barking

25 Wilton Road


สำนักงาน เริ่มต้น £16 - £22
สำนักงานให้บริการใน Barking

52 Grosvenor Gardens


สำนักงาน เริ่มต้น £14 - £19
สำนักงานให้บริการใน Barking

111 Buckingham Palace Road


สำนักงาน เริ่มต้น £14 - £19
สำนักงานให้บริการใน Barking

25 North Row


สำนักงาน เริ่มต้น £15 - £21
สำนักงานให้บริการใน Barking

83 Baker Street


สำนักงาน เริ่มต้น £12 - £16
สำนักงานให้บริการใน Barking

Battersea Power Station


กรุณาโทร
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Barking

Vision 25, Innova Park


สำนักงาน เริ่มต้น £7 - £9
สำนักงานให้บริการใน Barking

1 Burwood Place


สำนักงาน เริ่มต้น £10 - £12
สำนักงานให้บริการใน Barking

3 The Drive


สำนักงาน เริ่มต้น £6 - £8
สำนักงานให้บริการใน Barking

5th Floor


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Barking

6th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £15 - £21
สำนักงานให้บริการใน Barking

One Kingdom Street


สำนักงาน เริ่มต้น £13 - £18
สำนักงานให้บริการใน Barking

127 Kensington High Street


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Barking

1st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £14 - £19
สำนักงานให้บริการใน Barking

Springhead Road


สำนักงาน เริ่มต้น £6
สำนักงานให้บริการใน Barking

77 Fulham Palace Road


สำนักงาน เริ่มต้น £14 - £20
สำนักงานให้บริการใน Barking

Interchange House


สำนักงาน เริ่มต้น £7 - £9
สำนักงานให้บริการใน Barking

26-28 Hammersmith Grove


สำนักงาน เริ่มต้น £11 - £15
สำนักงานให้บริการใน Barking

The Lansdowne Building


สำนักงาน เริ่มต้น £8 - £10
สำนักงานให้บริการใน Barking

9 Fishers Lane


สำนักงาน เริ่มต้น £9 - £12
สำนักงานให้บริการใน Barking

Maple House


สำนักงาน เริ่มต้น £6 - £7
สำนักงานให้บริการใน Barking

Building 3, Chiswick Park


สำนักงาน เริ่มต้น £11 - £16
สำนักงานให้บริการใน Barking

6th floor, First Central 200


สำนักงาน เริ่มต้น £11 - £15
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Barking

71-75 Uxbridge Road


สำนักงาน เริ่มต้น £10 - £14
สำนักงานให้บริการใน Barking

Great West Road


สำนักงาน เริ่มต้น £8 - £10
สำนักงานให้บริการใน Barking

Pindar Rd


สำนักงาน เริ่มต้น £3
สำนักงานให้บริการใน Barking

4 Imperial Place


สำนักงาน เริ่มต้น £7 - £9
สำนักงานให้บริการใน Barking

Parkshot House


สำนักงาน เริ่มต้น £10 - £13
สำนักงานให้บริการใน Barking

79 College Road


สำนักงาน เริ่มต้น £7 - £9
สำนักงานให้บริการใน Barking

Regal House


สำนักงาน เริ่มต้น £8 - £10
สำนักงานให้บริการใน Barking

Causeway House


สำนักงาน เริ่มต้น £10 - £13
สำนักงานให้บริการใน Barking

Hilton Hotel


สำนักงาน เริ่มต้น £5 - £6
สำนักงานให้บริการใน Barking

2nd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น £7 - £9

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Barking
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186