สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Stellenbosch

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

Office 301, 3rd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น R 79 - R 109
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

First Floor


สำนักงาน เริ่มต้น R 117 - R 160
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

1 New Street, 2nd floor


สำนักงาน เริ่มต้น R 62 - R 85
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

The Colosseum


สำนักงาน เริ่มต้น R 99 - R 135
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

No 1 Bridgeway Road


สำนักงาน เริ่มต้น R 85 - R 116
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

Ground Floor, Liesbeek House


สำนักงาน เริ่มต้น R 85 - R 116
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

1st Floor, Block B, North Park, Black River Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 85 - R 116
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

21 Dreyer Street


สำนักงาน เริ่มต้น R 99 - R 135
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

Dock Road Junction


สำนักงาน เริ่มต้น R 99 - R 135
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

50 Long Street


สำนักงาน เริ่มต้น R 50 - R 68
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

7th Floor, Mandela Rhodes Place


สำนักงาน เริ่มต้น R 85 - R 106

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Stellenbosch
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186