สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Stellenbosch

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

Eikestadmall


สำนักงาน เริ่มต้น R 66.00 - R 91.00
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

Carl Cronje Dr


สำนักงาน เริ่มต้น R 117.00 - R 160.00
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

The Colosseum


สำนักงาน เริ่มต้น R 94.00 - R 129.00
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

No 1 Bridgeway Road


สำนักงาน เริ่มต้น R 85.00 - R 116.00
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

River Park, Gloucester Road


สำนักงาน เริ่มต้น R 85.00 - R 116.00
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

2 Fir Street, Observatory


สำนักงาน เริ่มต้น R 94.00 - R 129.00
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

21 Dreyer Street


สำนักงาน เริ่มต้น R 94.00 - R 129.00
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

Dock Road Junction


สำนักงาน เริ่มต้น R 85.00 - R 116.00
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

50 Long Street


สำนักงาน เริ่มต้น R 50.00 - R 68.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Stellenbosch

Corner Wale Street and Burg Street


สำนักงาน เริ่มต้น R 85.00 - R 106.00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Stellenbosch
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186