สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Durban

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Durban

11 Walnut Road


สำนักงาน เริ่มต้น R82,00 - R113,00
สำนักงานให้บริการใน Durban

18 The Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น R114,00 - R157,00
สำนักงานให้บริการใน Durban

1st Floor, Pharos House


สำนักงาน เริ่มต้น R89,00 - R122,00
สำนักงานให้บริการใน Durban

2 Ncondo Place


สำนักงาน เริ่มต้น R93,00 - R128,00
สำนักงานให้บริการใน Durban

First Floor, Liberty Life Building


สำนักงาน เริ่มต้น R93,00 - R128,00
สำนักงานให้บริการใน Durban

3 Wimble Close, Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น R54,00 - R75,00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Durban
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186