สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Johannesburg

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

222 Smit Street


สำนักงาน เริ่มต้น R60,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

8 Hillside Road


สำนักงาน เริ่มต้น R70,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

191 Jan Smuts Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น R80,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

The Firs


สำนักงาน เริ่มต้น R100,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Eastgate Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R80,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

35 Fricker Road


สำนักงาน เริ่มต้น R70,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

AMR Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R80,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Atrium on 5th


สำนักงาน เริ่มต้น R90,00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


สำนักงาน เริ่มต้น R80,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

292 Surrey Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น R60,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Block C, Stoneridge Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R90,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

50 Constantia Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น R60,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

33 Ballyclare drive


สำนักงาน เริ่มต้น R80,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Cnr Mutual Road & Rivonia Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น R60,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Clearwater Office Park, Building 3


สำนักงาน เริ่มต้น R100,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Nr 1 Casino Road


สำนักงาน เริ่มต้น R70,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

21 Woodlands Drive


สำนักงาน เริ่มต้น R60,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

377 Rivonia Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น R50,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Block A, Wedgefield Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R70,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Cnr Main & Sloane Street Bryanston


สำนักงาน เริ่มต้น R80,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

No 6 Kikuyu Road


สำนักงาน เริ่มต้น R60,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Leslie Road


สำนักงาน เริ่มต้น R70,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

22 Magwa Crescent


สำนักงาน เริ่มต้น R130,00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Birchwood Court


สำนักงาน เริ่มต้น R70,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Willow Wood Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R60,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Cnr William Nicol & Broadacres Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น R60,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

John Vorster Drive, Centurion


สำนักงาน เริ่มต้น R80,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Ground & First floor Building 14


สำนักงาน เริ่มต้น R100,00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Lakeview Building


สำนักงาน เริ่มต้น R70,00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Johannesburg
โทรหาเราวันนี้: 02 844 9490