สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Johannesburg

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

222 Smit Street


สำนักงาน เริ่มต้น R 63.00 - R 87.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

1ST Floor, Block B & Block C


สำนักงาน เริ่มต้น R 76.00 - R 104.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

191 Jan Smuts Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น R 88.00 - R 122.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

4th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น R 101.00 - R 139.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Eastgate Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 85.00 - R 117.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

35 Fricker Road


สำนักงาน เริ่มต้น R 76.00 - R 104.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

AMR Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 93.00 - R 128.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Atrium on 5th


สำนักงาน เริ่มต้น R 88.00 - R 122.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


สำนักงาน เริ่มต้น R 88.00 - R 122.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

No 2 Sandton Drive


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

1st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น R 61.00 - R 83.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Block C, Stoneridge Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 111.00 - R 153.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Ground Floor, Building No 4


สำนักงาน เริ่มต้น R 66.00 - R 90.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

33 Ballyclare drive


สำนักงาน เริ่มต้น R 78.00 - R 108.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

2nd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น R 56.00 - R 77.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Clearwater Office Park, Building 3


สำนักงาน เริ่มต้น R 96.00 - R 132.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

21 Woodlands Drive


สำนักงาน เริ่มต้น R 61.00 - R 83.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Ground floor


สำนักงาน เริ่มต้น R 93.00 - R 128.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

377 Rivonia Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น R 56.00 - R 77.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Bock A, Wedgefield Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 96.00 - R 132.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Ground Floor, Twickenham Building


สำนักงาน เริ่มต้น R 78.00 - R 108.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Ground Floor, West Wing


สำนักงาน เริ่มต้น R 56.00 - R 70.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Design Quarter


สำนักงาน เริ่มต้น R 78.00 - R 108.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

22 Magwa Crescent


สำนักงาน เริ่มต้น R 129.00 - R 178.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Birchwood Court


สำนักงาน เริ่มต้น R 72.00 - R 99.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Willow Wood Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 56.00 - R 77.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

1st Floor Dainfern Square


สำนักงาน เริ่มต้น R 61.00 - R 76.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

The Willows Office park - block 4


สำนักงาน เริ่มต้น R 85.00 - R 116.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Southdowns Ridge Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 94.00 - R 128.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น R 81.00 - R 111.00
สำนักงานให้บริการใน Johannesburg

Ground & First floor Building 14


สำนักงาน เริ่มต้น R 109.00 - R 149.00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Johannesburg
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186