สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Centurion

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Lakeview Building


สำนักงาน เริ่มต้น R 81.00 - R 111.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

John Vorster Drive, Centurion


สำนักงาน เริ่มต้น R 94.00 - R 128.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

George Road


สำนักงาน เริ่มต้น R 85.00 - R 116.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Ground & First floor Building 14


สำนักงาน เริ่มต้น R 109.00 - R 149.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Cnr William Nicol & Broadacres Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น R 61.00 - R 76.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Birchwood Court


สำนักงาน เริ่มต้น R 72.00 - R 99.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

22 Magwa Crescent


สำนักงาน เริ่มต้น R 129.00 - R 178.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

3rd Floor Steven House


สำนักงาน เริ่มต้น R 125.00 - R 172.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Willow Wood Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 56.00 - R 77.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

No 6 Kikuyu Road


สำนักงาน เริ่มต้น R 56.00 - R 70.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Leslie Road


สำนักงาน เริ่มต้น R 78.00 - R 108.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

377 Rivonia Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น R 56.00 - R 77.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Cnr Main & Sloane Street Bryanston


สำนักงาน เริ่มต้น R 78.00 - R 108.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Pegasus Building


สำนักงาน เริ่มต้น R 113.00 - R 155.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

21 Woodlands Drive


สำนักงาน เริ่มต้น R 61.00 - R 83.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Bock A, Wedgefield Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 96.00 - R 132.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Cnr Mutual Road & Rivonia Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น R 56.00 - R 77.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

33 Ballyclare drive


สำนักงาน เริ่มต้น R 78.00 - R 108.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Nr 1 Casino Road


สำนักงาน เริ่มต้น R 93.00 - R 128.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Centurion

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


สำนักงาน เริ่มต้น R 88.00 - R 122.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

292 Surrey Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น R 61.00 - R 83.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Atrium on 5th


สำนักงาน เริ่มต้น R 88.00 - R 122.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Block C, Stoneridge Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 111.00 - R 153.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

35 Fricker Road


สำนักงาน เริ่มต้น R 76.00 - R 104.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

The Firs


สำนักงาน เริ่มต้น R 101.00 - R 139.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

191 Jan Smuts Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น R 88.00 - R 122.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

AMR Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 93.00 - R 128.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Clearwater Office Park, Building 3


สำนักงาน เริ่มต้น R 96.00 - R 132.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Eastgate Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 85.00 - R 117.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

8 Hillside Road


สำนักงาน เริ่มต้น R 76.00 - R 104.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

50 Constantia Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น R 66.00 - R 90.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Centurion

222 Smit Street


สำนักงาน เริ่มต้น R 63.00 - R 87.00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Centurion
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186