สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Durban

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Durban

11 Walnut Road


สำนักงาน เริ่มต้น R 82.00 - R 113.00
สำนักงานให้บริการใน Durban

18 The Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น R 126.00 - R 173.00
สำนักงานให้บริการใน Durban

1st Floor, Pharos House


สำนักงาน เริ่มต้น R 82.00 - R 113.00
สำนักงานให้บริการใน Durban

2 Ncondo Place


สำนักงาน เริ่มต้น R 114.00 - R 157.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Durban

First Floor, Liberty Life Building


สำนักงาน เริ่มต้น R 98.00 - R 135.00
สำนักงานให้บริการใน Durban

3 Wimble Close, Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น R 54.00 - R 75.00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Durban
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186