สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Centurion

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Ground Floor


สำนักงาน เริ่มต้น R 100.00 - R 138.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Southdowns Ridge Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 100.00 - R 138.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

The Willows Office park - block 4


สำนักงาน เริ่มต้น R 77.00 - R 106.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Ground & First floor Building 14


สำนักงาน เริ่มต้น R 119.00 - R 163.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

1st Floor Dainfern Square


สำนักงาน เริ่มต้น R 91.00 - R 114.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Birchwood Court


สำนักงาน เริ่มต้น R 70.00 - R 96.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Ground & 1st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น R 119.00 - R 163.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

3rd Floor Steven House


สำนักงาน เริ่มต้น R 119.00 - R 163.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Willow Wood Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 71.00 - R 98.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Ground Floor, West Wing


สำนักงาน เริ่มต้น R 69.00 - R 86.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Cnr Cedar road and Fourways Blvd


สำนักงาน เริ่มต้น R 71.00 - R 98.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Design Quarter


สำนักงาน เริ่มต้น R 91.00 - R 125.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

377 Rivonia Boulevard


สำนักงาน เริ่มต้น R 69.00 - R 94.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Ground Floor, Twickenham Building


สำนักงาน เริ่มต้น R 91.00 - R 125.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Pegasus Building


สำนักงาน เริ่มต้น R 119.00 - R 163.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Country Club Estate


สำนักงาน เริ่มต้น R 69.00 - R 94.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Bock A, Wedgefield Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 113.00 - R 155.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

2nd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น R 69.00 - R 94.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

33 Ballyclare drive


สำนักงาน เริ่มต้น R 78.00 - R 108.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

College House


สำนักงาน เริ่มต้น R 78.00 - R 108.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Ground floor


สำนักงาน เริ่มต้น R 98.00 - R 135.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

No 2 Sandton Drive


สำนักงาน เริ่มต้น R 98.00 - R 135.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Centurion

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


สำนักงาน เริ่มต้น R 69.00 - R 94.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

1st Floor


สำนักงาน เริ่มต้น R 71.00 - R 98.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Atrium on 5th


สำนักงาน เริ่มต้น R 98.00 - R 135.00
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Block C, Stoneridge Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 109.00 - R 149.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

35 Fricker Road


สำนักงาน เริ่มต้น R 90.00 - R 124.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

4th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น R 123.00 - R 169.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

191 Jan Smuts Avenue


สำนักงาน เริ่มต้น R 90.00 - R 124.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

AMR Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 90.00 - R 124.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Clearwater Office Park, Building 3


สำนักงาน เริ่มต้น R 113.00 - R 155.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Eastgate Office Park


สำนักงาน เริ่มต้น R 90.00 - R 124.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

1ST Floor, Block B & Block C


สำนักงาน เริ่มต้น R 90.00 - R 124.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

Ground Floor, Building No 4


สำนักงาน เริ่มต้น R 71.00 - R 98.00
สำนักงานให้บริการใน Centurion

222 Smit Street


สำนักงาน เริ่มต้น R 90.00 - R 124.00

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Centurion
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186