สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Saint Petersburg

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Saint Petersburg

3rd floor


สำนักงาน เริ่มต้น 1 073,00 RUB - 1 341,00 RUB
สำนักงานให้บริการใน Saint Petersburg

4th floor


สำนักงาน เริ่มต้น 940,00 RUB - 1 292,00 RUB

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Saint Petersburg
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186