สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Moscow

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Moscow

3rd floor


สำนักงาน เริ่มต้น 1 686,00 RUB - 2 318,00 RUB
สำนักงานให้บริการใน Moscow

4th floor


สำนักงาน เริ่มต้น 1 097,00 RUB - 1 508,00 RUB
สำนักงานให้บริการใน Moscow

Smolensky Passage


สำนักงาน เริ่มต้น 1 327,00 RUB - 1 825,00 RUB
สำนักงานให้บริการใน Moscow

4th floor, BC Citydel


สำนักงาน เริ่มต้น 1 207,00 RUB - 1 659,00 RUB
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Moscow

5th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 1 526,00 RUB - 2 098,00 RUB
สำนักงานให้บริการใน Moscow

8th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น 1 207,00 RUB - 1 659,00 RUB
สำนักงานให้บริการใน Moscow

4-5 Floors


สำนักงาน เริ่มต้น 1 327,00 RUB - 1 825,00 RUB
สำนักงานให้บริการใน Moscow

4th floor


สำนักงาน เริ่มต้น 1 526,00 RUB - 2 098,00 RUB
สำนักงานให้บริการใน Moscow

4,5th floors Embankment Tower


สำนักงาน เริ่มต้น 1 526,00 RUB - 2 098,00 RUB
สำนักงานให้บริการใน Moscow

4th floor


สำนักงาน เริ่มต้น 785,00 RUB - 1 079,00 RUB
สำนักงานให้บริการใน Moscow

6th floor


สำนักงาน เริ่มต้น 1 207,00 RUB - 1 659,00 RUB
สำนักงานให้บริการใน Moscow

4th Floor, Building 19, Greenwood Business Park


สำนักงาน เริ่มต้น 545,00 RUB - 749,00 RUB

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Moscow
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186