สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Wellington

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Wellington

Level 6


สำนักงาน เริ่มต้น NZ$27.60 - NZ$37.90
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Wellington

Level 31


สำนักงาน เริ่มต้น NZ$17.80 - NZ$24.40
สำนักงานให้บริการใน Wellington

Level 15


สำนักงาน เริ่มต้น NZ$24.00 - NZ$33.00
สำนักงานให้บริการใน Wellington

Level 2


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Wellington

115 Tory Street


กรุณาโทร

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Wellington
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186