สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Amsterdam

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Vijzelstraat 20


สำนักงาน เริ่มต้น € 8,00 - € 11,00
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Rhijnspoorplein 10-38


สำนักงาน เริ่มต้น € 9,10 - € 12,50
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Keizersgracht 555


สำนักงาน เริ่มต้น € 12,90 - € 17,70
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Singel 250


สำนักงาน เริ่มต้น € 9,10 - € 12,50
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Herengracht 282


สำนักงาน เริ่มต้น € 9,10 - € 12,50
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Stationsplein 19-W


สำนักงาน เริ่มต้น € 10,30
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Mr Treublaan 7


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Trompenburgstraat 2c


สำนักงาน เริ่มต้น € 9,10 - € 12,50
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Haarlemmerweg 331


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

H-Toren


สำนักงาน เริ่มต้น € 16,10 - € 17,70
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Strawinskylaan 3051


สำนักงาน เริ่มต้น € 14,60 - € 20,10
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Gustav Mahlerplein 2


สำนักงาน เริ่มต้น € 14,60 - € 20,10
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Kraanspoor 50


สำนักงาน เริ่มต้น € 9,10 - € 12,50
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


สำนักงาน เริ่มต้น € 5,50 - € 7,50
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Kingsfordweg 151


สำนักงาน เริ่มต้น € 5,50 - € 7,50
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Dalsteindreef 141


สำนักงาน เริ่มต้น € 8,00 - € 11,00
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Cuserstraat 93


สำนักงาน เริ่มต้น € 8,00 - € 11,00
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Bavincklaan 7


สำนักงาน เริ่มต้น € 8,00 - € 11,00
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


สำนักงาน เริ่มต้น € 8,00 - € 11,00
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Hoogoorddreef 9


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

3rd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น € 5,50 - € 6,80
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Van Heuven Goedhartlaan 13D


สำนักงาน เริ่มต้น € 8,00 - € 11,00
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Laarderhoogtweg 25


สำนักงาน เริ่มต้น € 8,00 - € 11,00
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Startbaan 8


สำนักงาน เริ่มต้น € 11,50 - € 14,40
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Gondel 1


สำนักงาน เริ่มต้น € 11,50 - € 14,40
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Havenmeesterweg 27


สำนักงาน เริ่มต้น € 9,40
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

The Base B


สำนักงาน เริ่มต้น € 12,70 - € 17,50
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Arrivals 4


สำนักงาน เริ่มต้น € 10,40
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Evert van de Beekstraat 354


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Het Poortgebouw


สำนักงาน เริ่มต้น € 5,30 - € 7,30
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Polarisavenue 1


สำนักงาน เริ่มต้น € 11,60 - € 15,90
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Transpolispark


สำนักงาน เริ่มต้น € 5,30 - € 7,30
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Saturnusstraat 46-62


สำนักงาน เริ่มต้น € 8,30 - € 11,40
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Busplein 36-38


สำนักงาน เริ่มต้น € 7,60 - € 10,40
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

De Corridor 5C


สำนักงาน เริ่มต้น € 6,00 - € 8,20
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Plein 1945 nr.27


สำนักงาน เริ่มต้น € 8,40 - € 11,60
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Olympia 2D


สำนักงาน เริ่มต้น € 6,40 - € 8,70
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Parijsboulevard 209


สำนักงาน เริ่มต้น € 8,10 - € 11,10
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

St. Jacobsstraat 123- 135


สำนักงาน เริ่มต้น € 8,10 - € 11,10
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Blok D


สำนักงาน เริ่มต้น € 7,20 - € 9,90
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Oorsprongpark 12


สำนักงาน เริ่มต้น € 8,10 - € 11,10
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Zen Building


สำนักงาน เริ่มต้น € 6,50 - € 9,00
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

4th,10th, 11th & 12th floor


สำนักงาน เริ่มต้น € 11,50 - € 15,80
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Papendorpseweg 75


สำนักงาน เริ่มต้น € 8,10 - € 11,10
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Papendorpseweg 99


สำนักงาน เริ่มต้น € 8,10 - € 10,10
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Vliegend Hertlaan 15-97


สำนักงาน เริ่มต้น € 8,10 - € 11,10
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Nevelgaarde 8


สำนักงาน เริ่มต้น € 6,00 - € 8,20
สำนักงานให้บริการใน Amsterdam

Eempolis – ground floor


สำนักงาน เริ่มต้น € 9,50 - € 13,10

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Amsterdam
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186