สาขาของพื้นที่สำนักงานใน Yokohama

ทำงานจากทุกที่เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
ราคาต่อคนต่อวันสำหรับสัญญา 24 เดือน และขึ้นอยู่กับอัตราว่างในขณะนั้น

สาขาทั้งหมด
เรียงตาม:
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

8F Yokohama Onoecho Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,750 - ¥2,190
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

20F Yokohama Landmark Tower


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,390 - ¥3,280
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Yokohama Blue Avenue 12F


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

2-19-12 Takashima


สำนักงาน เริ่มต้น ¥3,190 - ¥3,980
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Kinko Building 7F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,180 - ¥1,620
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

6F & 9F Sotetsu KS Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,750 - ¥2,190
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Wise Next Shin Yokohama


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,560 - ¥1,950
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

5F, Passenger Terminal 1, Haneda Airport


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,990 - ¥2,480
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Estage Osaki Building 6F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,620 - ¥2,020
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Gotanda Sun Heights, Building 2F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,620 - ¥2,220
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

8F, Shinagawa Grand Central Tower


สำนักงาน เริ่มต้น ¥3,720 - ¥5,120
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

4/F Shinagawa East One Tower


สำนักงาน เริ่มต้น ¥3,120 - ¥4,290
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

4F Dai 21 Arai Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,070 - ¥2,590
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

7F & 8F Humax Ebisu building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,070 - ¥2,840
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

1F & 2F Frances Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,850 - ¥2,550
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Glass City Shibuya 6F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,070 - ¥2,590
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

5/F Azabu Green Terrace


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,990 - ¥2,740
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

7F Fuji Building 40


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,320 - ¥2,550
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Taisei Koki Building 4th & 5th Floor


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,990 - ¥2,740
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

22/F Shibuya Mark City


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,560 - ¥3,520
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

6F & 7F TOC Daiichi Bldg


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,850 - ¥2,320
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Success Hon-Atsugi Building 5F 6F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,560 - ¥2,140
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

6F 7F & 8F, Shibuya Miyata Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,850 - ¥2,550
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Forest Hills East Wing 2F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,070 - ¥2,840
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

1F Azabu East Court


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,580 - ¥1,980
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

3F/5F/6F Tobu Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,070 - ¥2,590
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

5F, 6F & 7F Roppongi Denki Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,990 - ¥2,740
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

3F Minami Aoyama Daiichi Nirasawa Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,580 - ¥1,980
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Unizo Shibadaimon 2Chome Building 6F 7F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,400 - ¥1,930
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

10F Shiba Daimon Centre


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,990 - ¥2,730
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

1F,2F and 3F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,580 - ¥2,170
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

3/F Shiodome Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,690 - ¥3,700
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

14/F Kamiyacho MT Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,670 - ¥3,680
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

5F, 6F & 10F, DF Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,580 - ¥2,170
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

12/F Ark Mori Building, 1-12-32


สำนักงาน เริ่มต้น ¥3,580 - ¥4,920
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

1F - 9F Dai-3 Meiwa Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,400 - ¥1,930
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

2/F & 3/F Shinbashi Tokyu Bldg


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,690 - ¥3,370
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

1/F Place Canada


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,670 - ¥3,340
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Habitation Akasaka


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,580 - ¥1,980
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

7F Akasaka Business Place


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,580 - ¥1,980
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

2F, 3F and 4F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,580 - ¥2,170
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

30/F Shinjuku Park Tower


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,350 - ¥3,230
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

4F Akasaka K Tower


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,670 - ¥3,340
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

15/F The Imperial Hotel Tower


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,690 - ¥3,370
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

1F & 8F Shinjuku Yamato Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,850 - ¥2,320
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Nishi-Shinjuku Takagi Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,350 - ¥3,230
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

5F Okura Bekkan


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,690 - ¥3,700
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Level 12, Yurakucho Ekimae Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,690 - ¥3,700
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

4F & 8F, KS Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,690 - ¥3,370
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

8F Shin Kokusai Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,990 - ¥2,730
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

5F Shinjuku Mitsuba Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,070 - ¥2,590
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Daiei Ginza Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,690 - ¥3,370
มีผู้ต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Hoshino Building 3F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,850 - ¥2,550
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Level 8 Pacific Century Place


สำนักงาน เริ่มต้น ¥3,120 - ¥4,290
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

4F & 5F Yaesu Dori Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,990 - ¥2,730
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

4F Tekko Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥3,120 - ¥3,900
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

1F and 2F Otemachi Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥3,120 - ¥4,290
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

4/F East Tower


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,690 - ¥3,700
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

3F, 5F & 6F Toyo Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,400 - ¥1,750
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Kabutocho 1st Heiwa Bldg. 3rd Floor


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,990 - ¥2,730
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

9F Nakano Sunplaza


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,070 - ¥2,840
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

1F Office Vera Nihonbashi Hakozaki


กรุณาโทร
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

7F, 8F & 9F Tokyodo Nishikicho Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,400 - ¥1,750
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

MASU no SQUARE 1F-4F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,690 - ¥3,700
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

4 F & 5F GYB Akihabara Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,990 - ¥2,480
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Nukariya Building 6F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,370 - ¥1,720
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

DaiyaGate Ikebukuro 5F


สำนักงาน เริ่มต้น ¥2,850 - ¥3,910
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

Arca Central Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,990 - ¥2,730
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

5F& 6F, TSC Building


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,040 - ¥1,420
สำนักงานให้บริการใน Yokohama

14-13 Fujimi 1-Chome


สำนักงาน เริ่มต้น ¥1,390 - ¥1,730

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาของเราใน Yokohama
โทรหาเราวันนี้: 02 677 7186